REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4086
Tytuł: Kształtowanie się koncepcji kar dodatkowych w prawie karnym w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej
Inne tytuły: Formation of the Concept of Supplementary Penalties in Criminal Law in the Period of the Second Polish Republic
Autorzy: Melezini, Mirosława
Słowa kluczowe: Second Polish Republic
supplementary penalties
consequences of conviction
basic penalties
safeguards
sentencing
II Rzeczpospolita Polska
kary dodatkowe
skutki skazania
kary zasadnicze
środki zabezpieczające
skazania
Data wydania: 2015
Data dodania: 16-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 113-125
Abstrakt: The subject matter of this document is the formation of the concept of supplementary penalties in the criminal law in the period of the Second Polish Republic. The article presents the birth of the concept of supplementary penalties in Polish criminal law science, which was formed in the early 20th century against a background of criticism regarding the institution of legal consequences of conviction and efforts to grant judges more discretion with regard to sentencing. The article contains a broad presentation of the views on criminal law doctrine concerning the need to break-away from the automatic consequences of conviction and to introduce supplementary penalties. The article also presents discussion on the final model of supplementary penalties that took place during the works of the Codification Committee and describes the normative form of supplementary penalties in the Penal Code of 1932. It was concluded that the replacement of legal consequences of conviction with supplementary penalties was an expression of the idea of progress in Polish criminal law.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: melezini@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4086
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.06
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Melezini.pdf142,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.