REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4085
Tytuł: Nationalitätenfragen in der polnischen Anwaltschaft der Zwischenkriegszeit
Inne tytuły: The Issue of Nationality in the Bar in Poland between 1918 and 1939
Autorzy: Materniak-Pawłowska, Małgorzata
Słowa kluczowe: the Bar association
the Second Polish Republic
national minorities
ethnic conflicts
rada adwokacka
II Rzeczypospolita
mniejszości narodowe
konflikty etniczne
Data wydania: 2015
Data dodania: 16-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 97-111
Abstrakt: The rebirth of the Polish state after a long period of partition constituted a great opportunity as well as a new challenge for professionals in the Bar association. The Bar association attained self-governing status. This, on the one hand, enabled the group to create an environment and to strengthen the social significance of this group in Poland. On the other hand, it created dangers caused by the different traditions which were cultivated in different parts of the formerly partitioned Poland. Another factor contributing to the problem was the multinational composition of the Bar. The Bar during the interwar years was highly divided ethnically. The Jewish and Ukrainian minorities had an especially strong representation. The Bar organizations protected their national autonomy. The conflict between the numerous associations, which were formally open for minorities and practically organized according to national interests, was severe. This conflict was especially visible in Lesser Poland. The pressure of professional competition cast a shadow over the Bar’s ethos. Antagonisms based on nationality were present in the researched period with a varying degree of intensity and appeared in different forms. The situation was finally alleviated by the act from 1938. The looming threat of the impending war also contributed to their appeasement.
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: malgosm@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4085
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.05
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Materniak-Pawlowska.pdf133,51 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.