REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4078
Tytuł: Próba reformy sądownictwa powszechnego z czasów bezkrólewia po ucieczce króla Henryka Walezego (1574)
Inne tytuły: The Attempt to Reform a Common Judiciary during the Second Interregnum Following the Departure of King Henry of Valois (1574)
Autorzy: Makiłła, Dariusz
Słowa kluczowe: Interregnum of 1574–1575
the judiciary
the convocation in 1574
reform of the judiciary
bezkrólewie 1574–1575
sądownictwo
konwokacja 1574
reforma sądownictwa
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 45-55
Abstrakt: The main purpose of the paper is to present the attempt to reform a common judiciary during the second interregnum following the departure from Poland of King Henry of Valois in 1574. The paper focuses on the problem of the current functioning of the judiciary during the interregnumwhich brought with it different practical questions and a general idea of the Polish gentry to reconstruct the system of common judiciary in the Commonwealth. The essence of this idea was the exclusive taking over of the judiciary by the gentry. It meant eliminating from the courts the local dignitaries comprising the common judiciary of the clergy and burghers. The programalso provided to establish an appeal instance for all of the common courts. The project for the reform of the judiciary was presented during the convocation in 1574 and sent for acceptance to the local assemblies. However, the assemblies didn’t agree with the idea to establish a common appeal instance for the country but according to the constitutional law of the Henrician Articles (1573) and decision of the convocation made in the General Confederation Act these decided to establish the appeal instances in every district. It moved a decision for establishing the common appeal instance to the beginning of the reign of King Stefan Batory (1578).
Afiliacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
E-mail: prawo@vizja.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4078
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.02
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Makilla.pdf146,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.