REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4077
Tytuł: Edycje źródłowe akt sejmikowych: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość
Inne tytuły: Source editions of the acts of regional assemblies (“sejmik”): past–present–future
Autorzy: Łopatecki, Karol
Słowa kluczowe: acts of assemblies
Poznań-Kalisz regional council
parlamentarism
historiography
I Universal Congress of polish historians
akty sejmikowe
sejmik poznańsko-kaliski
parlamentaryzm
historiografia
I Powszechny Zjazd Historyków Polskich
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-maj-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 14, Z. 2, 2015, s. 9-43
Abstrakt: The article presents two monographic editions titled “Acts of regional assemblies of the Poznań and Kalisz Voivodeship”, released by Michał Zwierzykowski. The result of gathered in 1697-1763 documents in comparison to existing editorial output was evaluated. Main postulates concerning releases of the acts of assemblies made by historians from the turn of the XIX/XX century were characterized. The first author of edition of these acts was not, like it was thought, Walerian Kalinka, but Adolf Pawiński. In the article heretofore ignored contribution of Alfons Parczewski and Stanisław Kujot was presented. These two, next to Michał Bobrzyński, Ludwik Kubala, Władysław Konopczyński, Edward Barwiński and Stanisław Kutrzeba delivered many valuable editorial ideas and methodological findings. Finally existing and announced editorial output was described.We observe incredibly dynamic editorial process and the announces are even more impressive. Till 2030 we should have set of documents for Voivodeships: Kalisz, Poznań, Ruthenian, Belz, Brześć-Kujawski, Inowrocław. We should also have majority of sources from: Brest Litovsk Voivodeships, Kraków Voivodeships, Wilno Voivodeships and Duchy of Zator and Oświęcim, Chełm Land, Dobrzyń Land. This set allows to extrapolate assumption that in near future synthesis of regional council’s organization and functioning will be made.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: karollopatecki@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/4077
DOI: 10.15290/mhi.2015.14.02.01
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2015, tom XIV, Z. 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI-14-2_Lopatecki.pdf347,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.