REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2015, Z. 18 : [25]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. RYSZARD PACZUSKI
  Ochrona zasobów leczniczych środowiska Rzeczypospolitej Polskiej jako jedna z podstawowych form zarządzania ochroną środowiska przy respektowaniu zasady zrównoważonego rozwoju
 3. BARTOSZ RAKOCZY
  Procesowy wymiar zasady zrównoważonego rozwoju
 4. EWA KATARZYNA CZECH
  Kwestia istnienia jednoznaczności i spójności terminologicznej norm, w oparciu o które chronione są lasy – studium wybranych ustaw
 5. JANUSZ NICZYPORUK
  Regulacja kompetencji administracji leśnej
 6. IWONA SIEROCKA
  Wynagrodzenie pracowników parków narodowych
 7. MICHAŁ DOMAGAŁA
  Urząd Elektryfi kacyjny. Struktura organizacyjna i zadania
 8. ANNA FRANUSZ
  Przesłanki udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zajmujących się ochroną środowiska
 9. MARZENA FURTAK-NICZYPORUK
  Warunki transportu niebezpiecznych odpadów medycznych
 10. ALEKSY GOETTEL
  Wybrane proekologiczne preferencje podatkowe
 11. EWA JASTRZĘBSKA
  Rola państwa we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Unii Europejskiej
 12. ANETA KAŹMIERSKA-PATRZYCZNA, KATARZYNA KAŹMIERSKA-STĘPNIAK
  Rola systemu ekozarządzania i audytu EMAS w realizacji zrównoważonego rozwoju
 13. SEBASTIAN SIKORSKI
  Rola i organizacja Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 14. MARTA WOŹNIAK
  Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią
 15. MARTA CZECH
  Działania starosty w procedurze wywłaszczenia nieruchomości na cele związane z ochroną środowiska
 16. EDYTA DOŁĘGOWSKA
  Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju
 17. AGNIESZKA GIBAS-KUŹMICZ
  Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, w którym wymagany jest udział społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszenia udziału w nim organizacji ekologicznych
 18. GRZEGORZ IGNATOWICZ
  Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej Polski po konferencjach w Rio de Janeiro w 1992 oraz 2012 roku
 19. PIOTR JAĆ, KAROLINA ZAPOLSKA
  Wspomaganie zarządzania zrównoważonym rozwojem polskich metropolii przy wykorzystaniu narzędzi „miasta inteligentnego”
 20. NATALIA MIŁOSTAN
  Polityka zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych
 21. DARIUSZ OSTROWIECKI
  Sektor prywatny w świetle wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050
 22. ANNA PIENIAK
  Regulacje dotyczące usług odbierania odpadów komunalnych świadczonych przez przedsiębiorców na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 23. ILONA RADZIWON
  Natura 2000 jako działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
 24. MATEUSZ H. ZIEMBLICKI
  Uwarunkowania prawne nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 25. Recenzja książki

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Andrzej Zoll, Zollowie. Opowieść rodzinna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011 (ss. 520)Doliwa, Katarzyna--
2015Uwarunkowania prawne nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu PaństwaZiemblicki, Mateusz H.--
2015Natura 2000 jako działanie na rzecz zrównoważonego rozwojuRadziwon, Ilona--
2015Regulacje dotyczące usług odbierania odpadów komunalnych świadczonych przez przedsiębiorców na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminachPieniak, Anna--
2015Sektor prywatny w świetle wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050Ostrowiecki, Dariusz--
2015Polityka zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznychMiłostan, Natalia--
2015Wspomaganie zarządzania zrównoważonym rozwojem polskich metropolii przy wykorzystaniu narzędzi „miasta inteligentnego”Jać, Piotr; Zapolska, Karolina--
2015Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej Polski po konferencjach w Rio de Janeiro w 1992 oraz 2012 rokuIgnatowicz, Grzegorz--
2015Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, w którym wymagany jest udział społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszenia udziału w nim organizacji ekologicznychGibas-Kuźmicz, Agnieszka--
2015Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwojuDołęgowska, Edyta--
2015Działania starosty w procedurze wywłaszczenia nieruchomości na cele związane z ochroną środowiskaCzech, Marta--
2015Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzeniąWoźniak, Marta--
2015Rola i organizacja narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnejSikorski, Sebastian--
2015Rola systemu ekozarządzania i audytu EMAS w realizacji zrównoważonego rozwojuKaźmierska-Patrzyczna, Aneta; Kaźmierska-Stępniak, Katarzyna--
2015Rola państwa we wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w Unii EuropejskiejJastrzębska, Ewa--
2015Wybrane proekologiczne preferencje podatkoweGoettel, Aleksy--
2015Warunki transportu niebezpiecznych odpadów medycznychFurtak-Niczyporuk, Marzena--
2015Przesłanki udziału organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zajmujących się ochroną środowiskaFranusz, Anna--
2015Urząd Elektryfikacyjny. Struktura organizacyjna i zadaniaDomagała, Michał--
2015Wynagrodzenie pracowników parków narodowychSierocka, Iwona--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 25