REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3469
Tytuł: Natura 2000 jako działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Inne tytuły: Natura 2000 as an action for sustainable development
Autorzy: Radziwon, Ilona
Słowa kluczowe: sustainable development
special areas of conservation habitats
special bird protection areas
advantages and disadvantages of the Natura 2000 network
Data wydania: 2015
Data dodania: 10-lis-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 18, 2015, s. 285-295
Abstrakt: Nature protection in the form of the Natura 2000 network has undoubtedly had an infl uenced on sustainable development. The author presents some of the problems that can arise when considered in the context of European and Polish regulations, having regard to the functioning of the Natura 2000 sites. Also presented are the advantages and disadvantages of this form of conservation. The content of this paper seeks to answer the question of whether a ‘golden’ medium can be found between the Natura 2000 form of nature conservation and economic development of the sites covered. This work aims to show that it is possible to do business in Natura 2000 areas consistent with the principle of sustainable development.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/3469
DOI: 10.15290/bsp.2015.18.22
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2015, Z. 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_18_2015_Radziwon.pdf288,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.