REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3178
Tytuł: O bezumownym korzystaniu z gruntów znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
Inne tytuły: Remarks on using of agricultural land from Agricultural Resources of The State Treasury without contractual basis
Autorzy: Michałowski, Rafał
Słowa kluczowe: Agricultural Property Agency
Agricultural Resources of the State Treasury
possessor
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-wrz-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 11, 2013, s. 179-189
Abstrakt: The article deals with the issue of using on a non–contract basis properties from the Agricultural Resources of the State Treasury managed by Agricultural Property Agency. Above–mentioned problem is regulated in the art. 39b of the act on management of agricultural property owned by State Treasury. General provisions regarding to the problem of payment for using thing without contractual basis is governed by Civil Code, but the legislator introduced that special provision referring to the legal consequences of possessing state–owned properties. Author states that the result of the literal interpretation of art. 39b leads to unjust results and violates axiological values associated with this regulation. There are no axiological justification to assume that the possessor acting in good faith should be treated in the same way as possessor acting in bad faith. Only the result of functional interpretation is acceptable, because it leads to conclusion that possessor acting in good faith is not obliged to pay for using property without contractual basis.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/3178
DOI: 10.15290/sia.2013.11.12
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2013, tom XI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_11_2013_Michalowski.pdf225,86 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.