REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3168
Tytuł: Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rolnego
Inne tytuły: Selected concepts and structures of agricultural law in the prospect of the european agricultural law
Autorzy: Czechowski, Paweł
Promotor(rzy): Niewiadomski, Adam
Słowa kluczowe: legal definitions of agricultural law
agricultural law
European agricultural law
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-wrz-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 11, 2013, s. 25-37
Abstrakt: In the article chosen issues of the relation of the Polish and the European agricultural law in basic concepts were presented. They made an appraisal of the need of the redefinition of these notions. In conclusion, it was found that only changes of a basic concepts may make it necessary to formulate a new agricultural legislation in a European perspective. They pointed also at issues of sending back legal for European regulations. They also dealt with linguistic issues and interpretation of formulated notions. It was emphasized, that the concepts of agricultural legislation contained in European law are concepts national law of particular importance. They are not only modifying already existing notions, but also, when the contradiction is occurring between them they are more important and should be applied in the given area of the regulation.
Afiliacja: Paweł Czechowski - Uniwersytet Warszawski; Adam Niewiadomski - Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski
Sponsorzy: Część badań została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC–2012/04/S/HS5/00338.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3168
DOI: 10.15290/sia.2013.11.02
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Studia Iuridica Agraria, 2013, tom XI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_11_2013_Czechowski_Niewiadomski.pdf254,95 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.