REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3176
Tytuł: Funkcje gospodarstwa rolnego w świetle art. 55(3) kodeksu cywilnego
Inne tytuły: Functions of agricultural holding under the article 55(3) of the Civil Code
Autorzy: Stefańska, Krystyna
Słowa kluczowe: agricultural holding
agricultural law
functional features
Data wydania: 2013
Data dodania: 14-wrz-2015
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 11, 2013, s. 147-161
Abstrakt: Definition of agricultural holding contained in the Civil Code is the subject of numerous studies. This is justified, since this definition is one of the basic conceptual categories of agricultural law, to which reference is made in a variety of acts. Issues related to the definition has become particularly current after the changes of the Civil Code in the year of 1990. Among the questions raised is, inter alia, determination of the functions performed by the holding, which art. 553 of the Civil Code refers to. The study identifies the importance of the proprietary and functional features, and their mutual relations. These functions are inextricably linked. At most it can be said of stronger or weaker accentuation depending on type of institution to which the normative concept of the holding is applied.
Afiliacja: Uniwersytet Łódzki
URI: http://hdl.handle.net/11320/3176
DOI: 10.15290/sia.2013.11.10
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2013, tom XI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
StudIurAgra_11_2013_Stefanska.pdf259,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.