REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/12831
Tytuł: Wpływ bombardowania jonami Ga na właściwości magnetyczne warstwy Pt/Co/Pt
Autorzy: Mazalski, Piotr
Data wydania: 2013
Data dodania: 10-mar-2022
Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Publikacje naukowe stypendystów. T. 1, redakcja naukowa Marek Proniewski, Białystok 2013, s. 264-275
Abstrakt: Magnetization orientation in Ga⁺ irradiated Pt/CO (dCo) ultrathin films was changed in a controlled way by adjusting the ions fluence, F. Two-dimensional (dCo, F) diagrams of magnetic and magneto-optical properties have been derived. Distinct out-of-plane magnetic anisotropy states with enhanced magneto-optical effects were evidenced for specific (dCo, F) values. This rich behavior originates from two competing mechanisms: interrnixing of Co and Pt atoms at the interfaces and the forrnation of ordered Co-Pt alloy phases with high magnetic anisotropy. The irradiation-induced effects open novel routes for tailoring easy magnetization axis orientation and patterning of magnetic nanostructures.
Bombardowanie ultracienkich warstw Pt/Co(dCo)/Pt jonami Ga⁺ z różnymi wartościami dozy naświetlania F pozwala na kontrolowanie orientacji namagnesowania w tych warstwach. Pomiary parametrów zarówno magnetycznych jak i magnetooptycznych w szerokim zakresie zmian grubości warstwy Co (dCo) i dozy F pozwoliły na wykonanie dwu-wymiarowych map zmian tych parametrów. Dla pewnych wartości dóz F zaobserwowane zostały zwiększone wartości prostopadłej anizotropii magnetycznej, jak również zwiększone wartości parametrów magnetooptycznych. Zaobserwowane efekty związane są z dwoma mechanizmami, mianowicie mieszaniem się - pod wpływem bombardowania jonami - atomów Co i Pt w okolicach kontaktu warstw Co i Pt oraz tworzeniem się uporządkowanych stopów Co-Pt z dużą anizotropią magnetyczną. Bombardowanie cienkich warstw jonami otwiera nowe możliwości sterowania orientacją łatwej osi namagnesowania, jak również dodatkowego strukturyzowania magnetycznych nanostruktur.
Afiliacja: Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Praca wspierana w ramach realizacji: programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowany ze środków EFRD PO IG 2007-2013; projektu Preludium (2011/03/N/ST3/02408) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz bilateralnego projektu POLONIUM finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW-DPN-WWM-183-8565-1/MBA/12); Podlaskiego Funduszu Stypendialnego.
Opis: Zdigitalizowano i udostępniono w ramach projektu pn. Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, dofinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy SONB/SP/512497/2021.
URI: http://hdl.handle.net/11320/12831
ISBN: 978-83-63503-10-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFiz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Mazalski_Wplyw_bombardowania_jonami_Ga.pdf7,27 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)