REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Sakowicz, Andrzej

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 1 do 15 z 15
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2017Commentary on the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 29 June 2016, case C-486/14, Criminal proceedings against Piotr KossowskiSakowicz, Andrzej--
2016Commentary on the Judgment of the Supreme Court of 18 March 2015 (Ref. No. II KK 318/14)Sakowicz, Andrzej--
2018Elżbieta Hryniewicz-Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno-materialne instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2017, ss. 391Sakowicz, Andrzej--
2016Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., II KK 318/141Sakowicz, Andrzej--
2017Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie C-486/14, Postępowanie karne przeciwko Piotrowi KossowskiemuSakowicz, Andrzej--
16-maj-2019Instytucja tzw. małego świadka koronnego w polskim prawie karnymKisiel, Andrzej MarekSakowicz, Andrzej-
2009Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa korupcyjne (aspekty materialnoprawne)Melezini, Mirosława; Sakowicz, Andrzej--
2014Paweł Daniluk, Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 (ss. 449)Sakowicz, Andrzej--
2009Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007)Sakowicz, Andrzej--
31-sty-2019System ochrony świadka w polskim procesie karnymWiktorzak, KatarzynaSakowicz, Andrzej-
2014Węzłowe problemy wykładni przepisów prawa karnego materialnego przy uwzględnieniu dyrektywy wykładni przyjaznej prawu unijnemuSakowicz, Andrzej--
2014WprowadzenieKulesza, Cezary; Sakowicz, Andrzej--
2018WprowadzenieSakowicz, Andrzej--
2018Zakres kontroli dokonywanej przez Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu skargi na wyrok kasatoryjny sądu odwoławczegoSakowicz, Andrzej--
2012Замечания de lege lata и de lege ferenda на тему возобновления производства по делу во вред обвиняемомуSakowicz, Andrzej--