REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1549
Tytuł: Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007)
Inne tytuły: The Problem of Penal Responsibility of Judges Applying the 1981 Decree on Martial Law on Retroactive Basis (gloss)
Autorzy: Sakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: Martial law
Data wydania: 2009
Data dodania: 26-sie-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica T. 7, 2009, s. 209-228
Abstrakt: The decree of the State Council (Rada Państwa) of 12 December 1981 on martial law imposed martial law in Poland and ended Solidarity period in Polish history. Many Solidarity activists were imprisoned and sentenced on the basis of this decree. The penal provisions from this decree were often applied by judges on retroactive basis. The text analyzes the responsibility of judges for these commitments. The Supreme Court passed a sentence on this issue in 2007. The Supreme Court expressed an opinion that judges were obliged to apply retroactive rules. The author does not share this opinion. He analyzes Polish legal acts and the Convention on Human Rights (art. 15). A part of the text is dedicated to Gustaw Radbruch’s views about human justice, which in critical situation should have been applied despite the fact that written law is different.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1549
DOI: 10.15290/mhi.2009.07.12
ISSN: 1732-9132
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2009, tom VII

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Miscellanea_T-7_12.pdf175,58 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.