REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5703
Tytuł: Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie C-486/14, Postępowanie karne przeciwko Piotrowi Kossowskiemu
Inne tytuły: Commentary of the Judgement of the Court of Justice the European Union of 29 June 2016 r., case C-486/14, Criminal proceedings against Piotr Kossowski
Autorzy: Sakowicz, Andrzej
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lip-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 22 nr 1, 2017, s. 133-143
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Andrzej Sakowicz – profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku oraz członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor i współautor ponad 150 publikacji z zakresu prawa materialnego, procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka. Stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) oraz MNiSW.
Andrzej Sakowicz – Associate Professor at the Department of Criminal Procedure at the University of Bialystok and a member of the Supreme Court Studies and Analysis Office. Author and co-author of more than 150 publications on substantive law, criminal law, European criminal justice law and human rights issues. Scholar of the Max Planck Society, the Foundation for Polish Science, the Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD) and the Ministry of Science and Higher Education.
E-mail: sakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5703
DOI: 10.15290/bsp.2017.22.01.11
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2017, Vol. 22 nr 1
Varia (WP)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.