REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza : [28] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza (The Studies of the Borderland Universities Network, Исследования Сети Университетив Пограничья) są międzynarodowym czasopismem naukowym wydawanym raz w roku przez Uniwersytet w Białymstoku, ukazującym się od 2017 r., we współpracy z uniwersytetami Sieci Uniwersytetów Pogranicza (SUP). Studia są platformą do wymiany współczesnej myśli naukowej młodych, a także bardziej doświadczonych naukowców pogranicza Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji z zachowaniem wysokich standardów i zasad rzetelności naukowej. Studia naprzemiennie są poświęcone zagadnieniom prawniczym lub ekonomicznym. Artykuły naukowe są publikowane w dwóch oficjalnych językach Organizacji Narodów Zjednoczonych, które są również językami roboczymi SUP. Są to język angielski i rosyjski. Nad poziomem czasopisma czuwa Rada Naukowa oraz wybitni recenzenci, powoływani przez poszczególne uniwersytety SUP.

Redaktor naczelny: dr hab. Jarosław Matwiejuk

Kontakt:
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
e-mail: sup@uwb.edu.pl
strona www: sup.uwb.edu.pl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 2544-5790
DOI: 10.15290/sup

Przeglądaj