REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18 : [26]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści/Content

  ARTYKUŁY

 1. Bartłomiej Borek
  Metafora w poezji dla dzieci Danuty Wawiłow / Metaphor in Danuta Wawiłow’s poetry for children
 2. Olga Byndiu
  Tłumacz – drugi autor? / Is translator a co-author?
 3. Joanna Cholewa
  Verbes de la cuisine utilisés au sens figuré : étude contrastive / Kitchen verbs used figuratively: a contrastive study
 4. Katarzyna Działowy
  Poprawność polityczna w przekładzie literatury dla dzieci. Analiza serii translatorskiej powieści Marka Twaina Przygody Tomka Sawyera / Political correctness in the translation of children’s literature. A study of the Polish translations of Mark Twain’s Adventures of Tom Sawyer
 5. Magdalena Graf
  (Nie)winne rozważania o aromacie wina (na marginesie enologicznych felietonów Marka Bieńczyka) / (Not)essential considerations about wine essensce (in the margin of the Marek Bieńczyk’s oenological columns)
 6. Małgorzata Karwatowska
  Uczucie świadczące o naszej niedoskonałości, czyli wstyd w definicjach studentów lubelskich / A feeling which reveals our imperfection – the notion of wstyd ‘shame, embarrassment’, as defined by university students in Lublin
 7. Diana Krasowska
  Ekspresywne nazwy osób w języku licealistów i studentów białostockich / Expressive names of people in the language of high school students and university students of Bialystok
 8. Joanna Kuć
  XIX-wieczne kaucje za urząd jako gatunek wypowiedzi / 19th century deposits on offices as a genre of expression
 9. Romana Łapa
  Z opisu nominalizacji w tekstach prawnych / From a describtion of nominalizations in legal texts
 10. Izabela Łuc
  Komercyjna waloryzacja gwary śląskiej w reklamowej narracji / Commercial valorization of the silesian dialect in the narration of advertisements
 11. Beata Malczewska
  O augmentatywach w języku łowieckim / Augmentatives in a hunting lexis
 12. Daniel Podoliński
  Kategoria słuszności i jej leksykalne wykładniki na podstawie uzasadnień wyroków białostockich sądów apelacyjnych / The category of soundness and its lexical exponents based on the justifications of the adjudications of Białystok appellate courts
 13. Izabela Puchala
  Ciało w tekstach piosenek polskich raperów / References to the body in the lyrics of Polish rap songs
 14. Ewa Rogowska-Cybulska
  Etymologie ludowe nazw obiektów niezamieszkanych w „Legendach i podaniach Kurpiów” / The folk etymologies of names of uninhabitant places contained in “Legendy i podania Kurpiów”
 15. Diana Saniewska
  Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Część 1: wprowadzenie / A structuralsemantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 1: introduction
 16. Diana Saniewska
  Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Cześć 2: omówienie wybranych chrematonimów / A structural-semantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 2: a discussion of selected chrematonyms
 17. Ewelina Sokalska
  Wartościujące nazwy osób w komentarzach internetowych na portalu Onet.pl / Evaluative names of people in comments posted on the internet portal Onet.pl
 18. Joanna Woźniakiewicz
  Mussolini a dialekty. Polityka językowa okresu faszyzmu / Mussolini and the dialects. Language politics of the Fascist period

 19. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

 20. Małgorzata Bortliczek
  Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą
 21. Małgorzata Grochowina
  Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach
 22. Magdalena Kądzioła
  Jakub Bobrowski, Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego.Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna
 23. Iwona Krawczyk
  Dorota Połowniak-Wawrzonek, Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry
 24. Beata Kuryłowicz
  Konrad Kazimierz Szamryk, Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka
 25. Bogusław Nowowiejski
  Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii (redakcja naukowa Mirosław Bańko i Halina Karaś)
 26. Urszula Sokólska
  Ewa Sławkowa, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa
 27. Anetta B. Strawińska
  A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2018Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski, Kultura Komunikacji Językowej 5: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, Poznań 2018, ss. 442Strawińska, Anetta B.--
2018Ewa Sławkowa, Tekst literacki w kręgu językoznawstwa t. 2, Katowice 2016, ss. 204Sokólska, Urszula--
2018Między teorią a praktyką. Metody współczesnej leksykografii. Redakcja naukowa tomu Mirosław Bańko i Halina Karaś, t. 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ss. 279Nowowiejski, Bogusław--
2018Konrad Kazimierz Szamryk, Język rękopiśmiennych kazań Krzysztofa Kluka, Białystok 2016, ss. 315Kuryłowicz, Beata--
2018Dorota Połowniak-Wawrzonek, Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2018, ss. 143Krawczyk, Iwona--
2018Jakub Bobrowski, Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015, ss. 398Kądzioła, Magdalena--
2018Elżbieta Smułkowa, Moje pogranicza w historii, języku i wspomnieniach, Warszawa: Instytut Slawistyki PAN, 2016, 447 ss.Grochowina, Małgorzata--
2018Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą, Wydawnictwo Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrava 2018, ss. 152Bortliczek, Małgorzata--
2018Mussolini a dialekty. Polityka językowa okresu faszyzmuWoźniakiewicz, Joanna--
2018Wartościujące nazwy osób w komentarzach internetowych na portalu Onet.plSokalska, Ewelina--
2018Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Cześć 2: omówienie wybranych chrematonimówSaniewska, Diana--
2018Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Część 1: wprowadzenieSaniewska, Diana--
2018Etymologie ludowe nazw obiektów niezamieszkanych w „Legendach i podaniach Kurpiów”Rogowska-Cybulska, Ewa--
2018Ciało w tekstach piosenek polskich raperówPuchala, Izabela--
2018Kategoria słuszności i jej leksykalne wykładniki na podstawie uzasadnień wyroków białostockich sądów apelacyjnychPodoliński, Daniel--
2018O augmentatywach w języku łowieckimMalczewska, Beata--
2018Komercyjna waloryzacja gwary śląskiej w reklamowej narracjiŁuc, Izabela--
2018Z opisu nominalizacji w tekstach prawnychŁapa, Romana--
2018XIX-wieczne kaucje za urząd jako gatunek wypowiedziKuć, Joanna--
2018Ekspresywne nazwy osób w języku licealistów i studentów białostockichKrasowska, Diana--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 26