REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8010
Tytuł: Strukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Cześć 2: omówienie wybranych chrematonimów
Inne tytuły: A structural-semantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 2: a discussion of selected chrematonyms
Autorzy: Saniewska, Diana
Słowa kluczowe: chrematonym
anthroponym
firmonym proper
rehabilitation/physiotherapy room
Data wydania: 2018
Data dodania: 24-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 245-275
Abstrakt: This paper offers an analysis of chrematonyms connected with the area of rehabilitation/physiotherapy, as represented by the names of non-public rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. It discusses the structure of anthroponyms as distinct components of the names, the structure and semantics of their identifying parts, as well as the structure and semantics of the firmonyms proper. I discuss the variants and the structure of the chrematonyms, paying particular attention to the semantically hypertrophic names. I also present the role of non-semantic elements in the names of the firms. The analysis demonstrates that the chrematonyms connected with the area of rehabilitation/physiotherapy form a heterogenous group of onyms; they reflect the varied nature of the profession, the current lifestyle trends, as well as the current epidemiological and demographic tendencies.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: dianasaniewska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8010
DOI: 10.15290/baj.2018.18.16
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4279-0787
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_D_Saniewska_Strukturalno-sematyczna_analiza_2.pdf227,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.