REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8006
Tytuł: Kategoria słuszności i jej leksykalne wykładniki na podstawie uzasadnień wyroków białostockich sądów apelacyjnych
Inne tytuły: The category of soundness and its lexical exponents based on the justifications of the adjudications of Białystok appellate courts
Autorzy: Podoliński, Daniel
Słowa kluczowe: pragmatics
semantics
linguistics
adjudication
appeal courts
soundness
Data wydania: 2018
Data dodania: 24-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 181-195
Abstrakt: The aim of the article is to present ways of appellate courts to assess judgments of lower courts. The source of the analyzed linguistic material are judgments of the Appellate Court and District Court in Bialystok. The overriding criterion for this assessment is the value referred to as “fairness”. The considerations concern the ways of expressing the assessment of the utterance in such a species-specific type of text, which is the justification of the court’s judgment. My goal is to initially identify lexical exponents of equity in a few selected texts and their typological ordering.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: daniel.podolinski@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8006
DOI: 10.15290/baj.2018.18.12
ISSN: 1641-6961
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5025-8494
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_D_Podolinski_Kategoria_slusznosci_i_jej_leksykalne_wykladniki.pdf132,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.