REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5632
Tytuł: Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego
Inne tytuły: Spatial aspects in agricultural system structure formation
Autorzy: Wierzbowski, Błażej
Słowa kluczowe: planning and spatial development
agricultural system structure
agricultural farm
rural space
sustainable development
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 14, 2016, s. 29-45
Abstrakt: The article presents the relations between the legislator’s activities aimed at the formation of the agricultural system structure and the instruments for the planning and spatial development of rural areas. The agricultural system may be defined as a set of internal and external legal, economic and social relations concerning the operation of agricultural farms. Among the external relations, an essential role is played by the relations resulting from the spatial situation of agricultural farms, directly associated with the use of land and other natural resources. During the interwar period these relations were structured correctly in both the constitution and statutory law. The structure of rural space was formed with due account of the interests of not only farmers, but also other users of the space, as well as the developmental needs of urban settlements. These relations were considerably disturbed during the communist era because of the concept of agriculture socialisation, which left a permanent mark on rural space. Liberalisation of agricultural property trading as of 1 October 1990 and unavailability of appropriate instruments in planning and spatial development laws supported the harmful phenomenon of rural space being used for non-agricultural purposes. Rural space shrank against the principle of sustainable development. The amendment of the Agricultural System Structure Formation Act, made on 14 April 2016, is an opportunity to bring back the proper relations between formation of the agricultural system structure and formation of the rural space structure.
Afiliacja: Elbląski Uniwersytet Humanistyczno-Ekonomiczny w Elblągu
URI: http://hdl.handle.net/11320/5632
DOI: 10.15290/sia.2016.14.02
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2016, tom XIV

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
SIA_14_2016_B.Wierzbowski_Aspekty_przestrzenne_ksztaltowania_ustroju_rolnego.pdf235,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.