REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5634
Tytuł: Planowanie inwestycji z udziałem środków EFRROW na obszarach wiejskich
Inne tytuły: Investment planning with the participation of the EAFRD in rural areas
Autorzy: Łobos-Kotowska, Dorota
Słowa kluczowe: rural area
spatial planning
strategic and development planning
European Agricultural Fund for Rural Development
Data wydania: 2016
Data dodania: 19-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 14, 2016, s. 63-74
Abstrakt: The subject of the study is to determine the principles of investment planning in rural areas with the participation of the European Agricultural Fund for Rural Development. The paper discusses the principles of programming financial perspective 2014-2020, taking into account the need to coordinate support from the European Agricultural Fund for Rural Development and the Structural and Cohesion Funds. Attention has been paid to the need to coordinate support from the European Agricultural Fund for Rural Development in territorial terms, taking into account the standards of planning. Rural development should address the concern of its multi – functionality, where apart from the production function development of other functions to ensure the environmental protection, to maintain natural landscape and traditional cultural values are also assumed. Such approach requires taking into account the role of planning in view both strategic and development as well as spatial aspect.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
URI: http://hdl.handle.net/11320/5634
DOI: 10.15290/sia.2016.14.04
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2016, tom XIV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.