REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5647
Tytuł: Ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym w rolnictwie
Inne tytuły: Nature conservation in spatial planning in agriculture
Autorzy: Czechowski, Paweł
Niewiadomski, Adam
Słowa kluczowe: nature conservation
spatial planning
rural development
local development plan
Data wydania: 2016
Data dodania: 21-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Studia Iuridica Agraria T. 14, 2016, s. 209-219
Abstrakt: The article presents selected issues of mutual acts relations that are referred in the Nature Conservation Act and Spatial Planning and Land Development Act with regard to agriculture. It points out the position of systemic farmer in natural areas of precious value. Particular attention was put on implementing restrictions on the exercise of agricultural property ownership rights as a result of established acts of planning and conservation plans. It was also specified de lege ferenda postulates for supporting farmers.
Afiliacja: Paweł Czechowski - Uniwersytet Warszawski
Adam Niewiadomski - Uniwersytet Warszawski
Sponsorzy: Badania prowadzone przez dr. Adama Niewiadomskiego zostały sfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach finansowania stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora na podstawie decyzji numer DEC-2012/04/S/HS5/00338.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5647
DOI: 10.15290/sia.2016.14.13
ISSN: 1642-0438
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Iuridica Agraria, 2016, tom XIV

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.