REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21 : [19]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści

  Wprowadzenie

  ARTYKUŁY

 1. Stanisław Burdziej
  Community justice - rekonstrukcja założeń i krytyka pewnego modelu polityki karnej
 2. Wojciech Zalewski
  Sprawiedliwość naprawcza – formą demokracji deliberatywnej?
 3. Krzysztof Piątek
  Sprawiedliwość naprawcza w fazie pomocy postpenitencjarnej w Polsce. Przypadek ośrodka readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu
 4. Cezary Kulesza
  Udział czynnika społecznego w orzekaniu w perspektywie historyczno-prawnoporównawczej
 5. Ewa Kowalewska-Borys, Agata Osińska, Marlena Żukowska
  Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości z perspektywy konstytucyjnej
 6. Izabela Urbaniak-Mastalerz, Adrianna Niegierewicz
  Udział czynnika społecznego w procesie karnym na tle orzecznictwa sądowego
 7. Mateusz Kostro
  Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości jako realizacja zasady publiczności
 8. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
  Udział czynnika społecznego w postępowaniu w sprawach nieletnich – założenia teoretyczne i praktyka
 9. Katarzyna Łapińska, Małgorzata Mańczuk
  Udział społeczeństwa w polskim postępowaniu wykonawczym – z uwzględnieniem wybranych regulacji państw europejskich
 10. Rafał Kamiński
  Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacji
 11. Piotr Gensikowski
  Wybrane procedury stosowane w community courts a zmiany w zakresie instytucji warunkowego umorzenia postępowania oraz warunkowego skazania w latach 2015-2016
 12. Krzysztof Woźniewski
  Dopuszczenie przedstawiciela społecznego do postępowania sądowego w świetle art. 90 k.p.k. po nowelizacji z dnia 10 czerwca 2016 r.
 13. Bartosz Pilitowski
  Aktywność organizacji pozarządowych w polskich sądach niepolegająca na udziale w postępowaniach
 14. Dariusz Kużelewski
  Efektywność mediacji w postępowaniach karnych prowadzonych w latach 2011-2014 przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w świetle badań aktowych
 15. Iwona Sierocka
  Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy

 16. GLOSY

 17. Andrzej Sakowicz
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., II KK 318/14

 18. RECENZJE

 19. Recenzja książki: H. Lemke-Küch, Der Laienrichter – überlebtes Symbol oder Garant der Wahrheitsfi ndung? Eine rechtsgeschistliche Untersuchung über das “moderne” Volksgericht in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014 (Cezary Kulesza)

Lista recenzentów artykułów nadesłanych do „Białostockich Studiów Prawniczych” w 2016 r.

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Lista recenzentów---
2016Harald Lemke-Küch, Der Laienrichter – überlebtes Symbol oder Garant der Wahrheitsfindung? Eine rechtsgeschistliche Untersuchung über das “moderne” Volksgericht in Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014 (s. 241)Kulesza, Cezary--
2016Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., II KK 318/141Sakowicz, Andrzej--
2016Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracySierocka, Iwona--
2016Efektywność mediacji w postępowaniach karnych prowadzonych w latach 2011-2014 przed Sądem Rejonowym w Białymstoku w świetle badań aktowychKużelewski, Dariusz--
2016Aktywność organizacji pozarządowych w polskich sądach niepolegająca na udziale w postępowaniachPilitowski, Bartosz--
2016Dopuszczenie przedstawiciela społecznego do postępowania sądowego w świetle art. 90 k.p.k. po nowelizacji z dnia 10 czerwca 2016 r.Woźniewski, Krzysztof--
2016Wybrane procedury stosowane w community courts a zmiany w zakresie instytucji warunkowego umorzenia postępowania oraz warunkowego skazania w latach 2015-2016Gensikowski, Piotr--
2016Charakterystyka wybranych instytucji probacyjnych w kontekście udziału organizacji pozarządowych w ich realizacjiKamiński, Rafał--
2016Udział społeczeństwa w polskim postępowaniu wykonawczym – z uwzględnieniem wybranych regulacji państw europejskichŁapińska, Katarzyna; Mańczuk, Małgorzata--
2016Udział czynnika społecznego w postępowaniu w sprawach nieletnich – założenia teoretyczne i praktykaSzumiło-Kulczycka, Dobrosława--
2016Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości jako realizacja zasady publicznościKostro, Mateusz--
2016Udział czynnika społecznego w procesie karnym na tle orzecznictwa sądowegoUrbaniak-Mastalerz, Izabela; Niegierewicz, Adrianna--
2016Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości z perspektywy konstytucyjnejKowalewska-Borys, Ewa; Osińska, Agata; Żukowska, Marlena--
2016Udział czynnika społecznego w orzekaniu w perspektywie historyczno-prawnoporównawczejKulesza, Cezary--
2016Sprawiedliwość naprawcza – formą demokracji deliberatywnej?Zalewski, Wojciech--
2016WprowadzenieKulesza, Cezary; Kużelewski, Dariusz; Burdziej, Stanisław--
2016Sprawiedliwość naprawcza w fazie pomocy postpenitencjarnej w Polsce. Przypadek ośrodka readaptacyjnego „Mateusz” w ToruniuPiątek, Krzysztof--
2016Community justice – rekonstrukcja założeń i krytyka pewnego modelu polityki karnejBurdziej, Stanisław--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19