REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5588
Tytuł: Sprawiedliwość naprawcza w fazie pomocy postpenitencjarnej w Polsce. Przypadek ośrodka readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu
Inne tytuły: Restorative Justice in post-Penitentiary Assistance in Poland. The Case of the „Mateusz” Readaptation Centre in Toruń
Autorzy: Piątek, Krzysztof
Słowa kluczowe: restorative justice
social policy
post-penitentiary assistance
“Dąbrowski method”
adaptation
sprawiedliwość naprawcza
polityka społeczna
pomoc postpenitencjarna
„metoda Dąbrowskiego”
adaptacja
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 37-49
Abstrakt: Th e article discusses social policy as a way to implement restorative justice. Based on the experience of the „Mateusz” Readaptive Center in Toruń, the “Dąbrowski method”, a new approach to people leaving penitentiary institutions, is presented. Th is approach involves so-called “post-penitentiary first-aid”, consisting of creating conditions that enable “positive adaptation” characterized by 1) clear and simple rules, 2) individual approach, 3) small number of same-sex residents, 4) empowerment of residents, 5) special personal traits of the person leading the centre, 6) particular style of leadership.
Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
E-mail: crispiat@umk.pl
Opis: W artykule wykorzystane zostały fragmenty opublikowanego wcześniej opracowania autora: K. Piątek, Sprawiedliwość naprawcza jako przestrzeń dla nowej opiekuńczości w ramach lokalnej polityki społecznej, (w:) W. Anioł, R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek, Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej, Toruń 2015, s. 153-195.
URI: http://hdl.handle.net/11320/5588
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.03
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_K_Piatek_Sprawiedliwosc_naprawcza_w_fazie_pomocy_postpenitencjarnej_w_Polsce.pdf204,47 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.