REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5594
Tytuł: Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości z perspektywy konstytucyjnej
Inne tytuły: Participation of the Social Factor in the Judiciary from a Constitutional Perspective
Autorzy: Kowalewska-Borys, Ewa
Osińska, Agata
Żukowska, Marlena
Słowa kluczowe: social factor
lay judge
criminal procedure
right to the court
czynnik społeczny
ławnik
procedura karna
prawo do sądu
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 67-80
Abstrakt: The article presents the issue of using social factors in the admistration of justice as seen from the perspective of constitutional rules. The aim of the study is to analyze the issue of limiting the participation of lay judges in trial courts of general jurisdiction, which is a starting point for considering the evaluation and importance of lay judges in Polish judicial procedure, in which their participation, as a result of changes in the law, has been significantly limited.
Afiliacja: Ewa Kowalewska-Borys - Uniwersytet w Białymstoku
Agata Osińska - Uniwersytet w Białymstoku
Marlena Żukowska - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Ewa Kowalewska-Borys: ewa-k-b@o2.pl
Agata Osińska: agataosinska@vp.pl
Marlena Żukowska: marlena_zukowska007@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5594
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.05
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.