REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5591
Tytuł: Udział czynnika społecznego w orzekaniu w perspektywie historyczno-prawnoporównawczej
Inne tytuły: The Participation of the Social Factor in Sentencing in the Historical and Law-Comparative Perspective
Autorzy: Kulesza, Cezary
Słowa kluczowe: lay judges
jury
England and Wales
Germany
Russia
trial
ławnicy
sąd przysięgłych
Anglia i Walia
Niemcy
Rosja
rozprawa
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 51-66
Abstrakt: The article concerns the historical and comparative analysis of the institutions of jury and lay judges as the basic form of participation of the social factor in sentencing, referring mostly to English, German and Russian examples. The article discusses both the advantages and disadvantages of these institutions, as well as the procedural issues of their functioning and the jurisprudence of the European Court of Human Rights in regard to this matter. In its conclusions, the fundamental role of public participation in sentencing as an indicator of exercising power democratically, is emphasized.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: c_kulesza@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5591
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.04
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_C_Kulesza_Udzial_czynnika_spolecznego_w_orzekaniu.pdf229,49 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.