REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5598
Tytuł: Udział społeczeństwa w polskim postępowaniu wykonawczym – z uwzględnieniem wybranych regulacji państw europejskich
Inne tytuły: Public Participation in Polish Executive Proceedings in View of Selected European Regulations
Autorzy: Łapińska, Katarzyna
Mańczuk, Małgorzata
Słowa kluczowe: public participation
social factor
criminal proceedings
carrying out the sentence
udział społeczeństwa
czynnik społeczny
postępowanie karne
wykonywanie kary
Data wydania: 2016
Data dodania: 12-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 123-136
Abstrakt: The paper presents the legal possibilities of public participation in carrying out the process of sentencing. It is based on Polish regulations and the regulations of other European countries i.e. those of France, England and Wales, and Germany. The aforementioned models shall be examined taking into account accessibility, effectiveness and overall aim of the respective regulations involved. The paper shows that entrusting third-sector organizations with some responsibilities in carrying out the sentencing process, could bring measurable benefits for the convicted as well as for society.
Afiliacja: Katarzyna Łapińska - Uniwersytet w Białymstoku
Małgorzata Mańczuk - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Katarzyna Łapińska: k.aramowicz@wp.pl
Małgorzata Mańczuk: malgorzata.manczuk@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5598
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.09
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_K_Lapinska_M_Manczuk_Udzial_spoleczenstwa_polskim_postepowaniu_wykonawczym.pdf217,57 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.