REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/5611
Tytuł: Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy
Inne tytuły: Mediation Procedure in Labour Law Disputes
Autorzy: Sierocka, Iwona
Słowa kluczowe: mediation
mediator
agreement
employer
employee
civil procedure
mediacja
porozumienie
pracodawca
pracownik
postępowanie cywilne
Data wydania: 2016
Data dodania: 13-cze-2017
Wydawca: Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, z. 21, 2016, s. 203-214
Abstrakt: The subject matter of the dissertation embraces issues concerning mediation in labour law disputes. The article is focused on the amendments which were enacted into the Civil Procedure Code on 1 January 2016. They should contribute to an increase in the significance and popularity of such method, which is an alternative to judicial procedures and relatively inexpensive. As previously, mediation may be conducted under an agreement between the parties (employee and employer) and the mediator, or by decision of the court. At present the court may direct the parties to mediation at every stage of judicial procedures and it can proceed in that way many times. Moreover, before the first trial term the court may oblige the parties to take part in an informative meeting concerning mediation. The aim of the meeting is to impel the parties to reach mutual agreement. In spite of the fact that mediation, as before, is voluntary, the legislator has enhanced instruments which are supposed to restrain the parties from an unjustified refusal to participate in mediation proceedings. According to the Civil Procedure Code, the dissenting party may be charged for legal expenses.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: iwona_sierocka@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/5611
DOI: 10.15290/bsp.2016.21.15
ISSN: 1689-7404
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Białostockie Studia Prawnicze, 2016, Z. 21

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_21_I_Sierocka_Postepowanie_mediacyjne_w_sprawach_z_zakresu_prawa_pracy.pdf205,23 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.