REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Rocznik Teologii Katolickiej, 2006, tom V : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści

  I. ARTYKUŁY

 1. Abp Edward Ozorowski
  Ofiara jako „primum principium" Eucharystii
 2. Bp Andrzej F. Dziuba
  Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasu
 3. Ks. Bronisław Mierzwiński
  Parafia miejscem głoszenia ewangelii nadziei
 4. Ks. Andrzej Przybylski
  Świadczenie miłości i miłosierdzia w parafii
 5. Ks. Tomasz Powichrowski
  Elementy pojednania w liturgii eucharystycznej i mistagogia modlitw eucharystycznych o tajemnicy pojednania
 6. Ks. Andrzej Proniewski
  Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II
 7. Ks. Józef Zabielski
  Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego
 8. Ks. Adam Skreczko
  Rodzicielstwo jako dar i zadanie na podstawie nauczania prymasa Stefana Wyszyńskiego podczas Wielkiej Nowenny Tysiąclecia
 9. Ks. Mieczysław Olszewski
  Rodzina jako podmiot duszpasterstwa w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski
 10. Ks. Józef Stala
  Implikacje historyczno-społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej
 11. Krzysztof R. Prokop
  Sakry i sukcesja święceń biskupich pasterzy Kościoła wileńskiego z drugiej oraz trzeciej tercji XVIII stulecia
 12. Ks. Adam Szot
  Ks. dr Witold Kuźmicki - proboszcz i dziekan dąbrowski (w latach 1936-1943)

 13. II. SPRAWOZDANIA I RECENZJE

 14. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2005/2006
 15. Abp Edward Ozorowski
  Rec.: Henry de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, Kraków 2004, ss. 427
 16. Bp Andrzej F. Dziuba
  Rec.: Pontificio Consiglio per la Famiglia, Famiglia e questioni etiche, Edizioni Dehoniane, Bologna 2004, ss. 592
 17. Bp Andrzej F. Dziuba
  Rec.: Alfonso Lopez Trujillo, Familia, vida y evangelizacion, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra) 2000, ss. XXIV + 604
 18. Bp Andrzej F. Dziuba
  Rec.: The Polish Cultural and Scientific Heritage at the dawn of the Third Millennium, red. E. Szczepanik, London 2003, ss. 738 + ilustracje
 19. Jan Pietrzykowski
  Rec.: Tadeusz Krahel, Doświadczeni zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileńskiej represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941), Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Białymstoku, Białystok 2005, ss. 211
 20. Ks. Tadeusz Kasabuła
  Rec.: M. Bendza, A. Szymaniuk, Starożytne patriarchaty prawosławne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, ss. 188
 21. Ks. Adam Skreczko
  Rec.: Józef Zabielski, Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 201
 22. Ks. Józef Stala
  Rec.: Andrzej Ślusarz, Psychopedagogika rodziny księdza Piotra Poręby, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2003, ss. 176
 23. Ks. Józef Stala
  Rec.: Henryk Krzysteczko, Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne, „Powiernik Rodzin", Katowice 2000, ss. 412

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2006Jezus Chrystus - eschatologiczny dar pełni czasuDziuba, Andrzej F.--
2006Ofiara jako „primum principium" EucharystiiOzorowski, Edward--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 22 z 22