REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Rocznik Teologii Katolickiej : [559] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Rocznik Teologii Katolickiej jest czasopismem naukowym, ukazującym się raz w roku, promującym nauki teologiczne. W Roczniku zamieszczane są artykuły koncentrujące się wokół zróżnicowanych dziedzin teologicznych, ale także o charakterze inerdyscyplinarnym, z nurtu nauk filozoficznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i medycznych. W Roczniku promuje się osiągnięcia dorobku naukowego środowiskowych naukowców, ale także i tych, którzy współpracują z jednostką Katedry, opartego o najnowsze badania i realizowane projekty. Praca naukowa i badawcza znajduje odzwierciedlenie w artykułach, które łączą zagadnienia etyczno-społeczno-religijne z uwarunkowaniami międzykulturowymi. Rocznik służy dzieleniu się wynikami współpracy ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą.

The Annualof Catholic Theology is a scientific yearly magazine promoting theological sciences. It publishes articles representing both different branches of theology and philosophy, humanities, social, medical and natural sciences. The journal serves the promotion of the achievements of local researchers and those who cooperate with the Chair of Catholic Theology of the University of Bialystok. The articles published in the journal are dedicated to ethic, social, religious and multicultural problems. The purpose of the journal is to share the authors' research results with other scientific centres home and worldwide.

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB

Kontakt:
e-mail: rtk@uwb.edu.pl
strona www: https://rtk.uwb.edu.pl/index.php/rtk
numery archiwalne: http://archiwum.rtk.uwb.edu.pl/start.php

ISSN: 1644-8855
e-ISSN: 2956-4689
DOI: 10.15290/rtk

Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 8 ; 2014: 8 ; 2015: 9 ; 2015a: 10 ; 2016: 10 ; 2017s: 10 ; 18.12.2019: 20 ; 18.02.2021: 40; 1.12.2021: 40; 2023: 200

Rocznik Teologii Katolickiej został przyjęty do bazy Scopus, największej na świecie bazy bibliograficznej, indeksującej wyłącznie recenzowane publikacje naukowe, doniesienia konferencyjne, książki oraz patenty.

Przeglądaj

Kolekcje w zespole