REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2015, T. 17 : [21]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Jakub Kostiuczuk
  500 – lecie śmierci św. Antoniego Supraskiego
 2. Antoni Mironowicz
  Św. Antoni Supraski
 3. Jarosław Charkiewicz
  Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu
 4. Marek Ławreszuk
  W poszukiwaniu męczeństwa. Analiza prawosławnych tekstów liturgicznych
 5. Antoni Mironowicz
  500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku
 6. Jarosław Charkiewicz
  Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie
 7. Warsonofiusz Doroszkiewicz
  Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu
 8. Елена В. Федюкина
  Святые Западной Руси времен преподобного Сергия
 9. Andrzej Borkowski
  Procesy sądowe monasteru poczajowskiego ze starostą sandomierskim i kasztelanem bielskim Andrzejem Firlejem
 10. Adam Magruk
  Życie i historia relikwii świętego Spirydona biskupa Tremithus
 11. Mirosław Białous
  Mistyka św. Serafina z Sarowa i św. Franciszka z Asyżu
 12. Василий Сахаров, Людмила Сахарова
  Особенности воспитания религиозной терпимости у студенческой молодежи в советский период (1917-1992 гг.)
 13. Marcin Mironowicz
  Typikarnica w Karies i cerkiew Παναγία Αχειροποίητος w Salonikach – ostatnie miejsca pobytu św. Antoniego Supraskiego
 14. Bogna Kosmulska
  Patrystyczne ujęcie twórczości
 15. Kamila Pawełczyk-Dura
  Geneza josiflaństwa i funkcjonowanie opozycji w ruchu niewspominających
 16. Marek Ławreszuk
  Wpływ lokalnych tradycji na kalendarz liturgiczny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 17. Daniel Sawicki
  Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku
 18. Дионисий Мартышин, Павел Бочков
  Христианская эсхатология и социальная практика Церкви
 19. Andrzej Kuźma
  Św. Ireneusz z Lyonu i jego argumentacja przeciw gnostykom

 20. RECENZJE

 21. Michał Dżega
  U źródeł myśli Trzeciego Teologa i Filozofa Prawosławia
 22. Łukasz Leonkiewicz
  Czy neopatrystyka była rosyjskim renesansem patrystycznym? Recenzja książki Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 21 z 21
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015500 – lecie śmierci św. Antoniego SupraskiegoKostiuczuk, Jakub--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 21 z 21