REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Studia Literaturoznawcze : [377] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Białostockie Studia Literaturoznawcze, powstałe z inicjatywy polonistów z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ukazują się od roku 2010 jako rocznik, a od roku 2015 jako półrocznik. W czasopiśmie prezentowane są prace poświęcone historii literatury polskiej i obcej, teorii literatury oraz metodologii badań literackich, a także studia komparatystyczne i krytycznoliterackie. Każdy z numerów jest częściowo stematyzowany, ale zawsze jesteśmy otwarci na artykuły podejmujące różną problematykę mieszczącą się w ogólnym profilu pisma. Interesują nas również artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu literaturoznawstwa i takich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, geografia humanistyczna, historia, filozofia i socjologia. Ze względu na zróżnicowanie gatunków dyskursu literaturoznawczego artykuły publikowane są w kilku działach, z których trzy mają stały charakter: „Studia i szkice”, „Lektury i dyskusje”, „Interpretacje”. Osobno zamieszczane są sprawozdania z konferencji, przeglądy czasopism zagranicznych, archiwalia i regionalia.

Wersją pierwotną czasopisma jest jego wersja papierowa.
W wersji on-line „Białostockie Studia Literaturoznawcze” są dostępne również na stronie pisma i stronie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.

Redaktor naczelny: Elżbieta Sidoruk

Kontakt: „Białostockie Studia Literaturoznawcze”
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
15-420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 57

tel. 85 7457461
fax 85 7457454
e-mail: bsl[at]uwb.edu.pl
https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/bsl

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN: 2082-9701
DOI: 10.15290/bsl

Punktacja MNiSZW: : 2013: 6; 2014: 6; 2015: 9; 2016: 9; 2017s: 9; 18.02.2021: 20 ; 1.12.2021: 40; 2023: 70

Przeglądaj