REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Elpis, 2014, T. 16 : [27]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

 1. Jean-Claude Larchet
  L’importance des études patristiques pour les études théologiques
 2. ks. Andrzej Kuźma
  Międzynarodowy dialog teologiczny Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim
 3. Marios Begzos
  Tradition and Renewal in Contemporary Orthodox Theology
 4. Jarosław Charkiewicz
  Wybrane aspekty kultu Matki Bożej w Prawosławiu
 5. ks. Marek Ławreszuk
  Interpolacje w epiklezach bizantyjskich anafor św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego Wielkiego
 6. Adam Drozdek
  Fonvizin: from fate to providence
 7. Adam Magruk
  Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie (…) sąd własny je i pije (1 Kor 11,27-29) – czyli o właściwym przygotowaniu się do Świętej Eucharystii według nauki Ojców Kościoła
 8. Zoja Kuca
  Феномен святости в системе религиозно-философских воззрений
 9. ks. diakon Łukasz Leonkiewicz
  Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II)
 10. ks. Marek Ławreszuk
  Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 11. ks. Iwan Nikulin
  Biskup jako następca apostołów: spojrzenie metropolity Syberyjskiego Ignacego (Rimskiego-Korsakowa)
 12. Sotirios Despotis
  The Intimacy of Paul to the Thessalonians in 1Thess. 2: 7b-12
 13. ks. archimandryta Warsonofiusz Doroszkiewicz
  Dogmatyzacja Prawdy
 14. Pietrow Piotr
  Reguły św. Bazylego Wielkiego
 15. Сергей Хоружий
  Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalna
 16. Сергей Хоружий
  Myśl prawosławna i filozofia współczesna
 17. Сергей Хоружий
  Hezychazm i kultura
 18. Kamila Pawełczyk-Dura
  Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego)
 19. Antoni Mironowicz
  Church unions and their consequences in Poland
 20. Radosław Liwoch
  Przyczynek do badań nad początkiem Cerkwi na Zachodzie Rus
 21. ks. archimandryta Andrzej Borkowski
  Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteru
 22. Stefan Dmitruk
  Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899
 23. ks. Jarosław Szmajda
  Profesor Adam Stalony Dobrzański – mistrz i nauczyciel Jerzego Nowosielskiego
 24. Daniel Sawicki
  Kwestia razdielnorieczija i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskich
 25. Сахаров Василий А., Сахарова Людмила Г.
  Религиозно-антропологические аспекты духовно-нравственного воспитания в российской педагогике ХХ века
 26. Rafał Jurowiec
  Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownych
 27. Елена Федюкина
  «И звезда с звездою говорит…»

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2014«И звезда с звездою говорит…» ("посвящается 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова")Федюкина, Елена--
2014Ewolucja opodatkowania dochodów osób duchownychJurowiec, Rafał--
2014Религиозно-антропологические аспекты духовно-нравственного воспитания в российской педагогике ХХ векаСахаров, Василий А.; Сахарова, Людмила Г.--
2014Kwestia „razdielnorieczija” i śpiewu wielogłosowego w nauczaniu staroobrzędowców rosyjskichSawicki, Daniel--
2014Profesor Adam Stalony Dobrzański – mistrz i nauczyciel Jerzego NowosielskiegoSzmajda, Jarosław--
2014Skład osobowy prawosławnego domu zakonnego pw. św. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy w latach 1881 – 1899Dmitruk, Stefan--
2014Antropologia prawosławna według świętego Iłariona (Troickiego)Pawełczyk-Dura, Kamila--
2014Początki cenobii na Górze Poczajowskiej i pierwsze donacje na rzecz monasteruBorkowski, Andrzej--
2014Przyczynek do badań nad początkiem Cerkwi na Zachodzie RusiLiwoch, Radosław--
2014Church unions and their consequences in PolandMironowicz, Antoni--
2014Hezychazm i kulturaХоружий, Сергей--
2014Myśl prawosławna i filozofia współczesnaХоружий, Сергей--
2014Niespodziewane pokrewieństwo: praktyka duchowa i analityka egzystencjalnaХоружий, Сергей; przekł. Leonkiewicz, Łukasz--
2014Reguły św. Bazylego WielkiegoPietrow, Piotr--
2014Dogmatyzacja PrawdyDoroszkiewicz, Warsonofiusz--
2014The Intimacy of Paul to the Thessalonians in 1Thess. 2: 7b-12Despotis, Sotirios--
2014Biskup jako następca apostołów: spojrzenie metropolity Syberyjskiego Ignacego (Rimskiego-Korsakowa)Nikulin, Iwan--
2014Różnice związane ze wspomnieniem świętych na proskomidii. Analiza rozbieżności współczesnych liturgicznych praktyk z perspektywy potrzeb Polskiego Autokefalicznego Kościoła PrawosławnegoŁawreszuk, Marek--
2014Wybrani Ojcowie Kościoła wobec filozofii starożytnej (cz. II)Leonkiewicz, Łukasz--
2014Феномен святости в системе религиозно-философских воззренийKuca, Zoja--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 27