REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12 : [29]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Joanna Cholewa
  Le verbe polonais paść/padać et ses dérivés qui traduisent les emplois non locatifs de tomber (Polski czasownik paść/padać i jego derywaty odpowiadające nielokatywnym użyciom francuskiego czasownika tomber)
 2. Beata Edyta Dworakowska
  Kreacja anioła w wierszach księdza Jana Twardowskiego i jej rekonstrukcja w rosyjskich przekładach
 3. Anna Harbig
  Grammatiken des Deutschen für galizische Mittelschulen (Niemieckie gramatyki dla galicyjskich szkół średnich)
 4. Dominika Jagielska
  Verb-based approximations in Polish as a first language: acquiring and structuring the verbal lexicon (Konstrukcje czasownikowe w nauce języka ojczystego – proces przyswajania systemu semantycznego czasownika)
 5. Joanna Kuć
  Akty uszanowania i pozwolenia na zawarcie małżeństwa jako umowy intertekstualne
 6. Beata Kuryłowicz
  Rola racjonalności w kształtowaniu poetyckiego obrazu świata (na przykładzie modelownia znaczenia paproci w tekstach Młodej Polski)
 7. Izabela Łuc
  Komercyjny obraz sztuki jako narzędzie gier reklamowych
 8. Евгения Максимович
  Религиозная лексика на страницах российских СМИ и проблемы культуры речи (Leksyka religijna w prasie rosyjskiej a problem poprawności języka)
 9. Michał Mordań
  Charakterystyka najnowszego imiennictwa mieszkańców Bielska Podlaskiego w kontekście różnic wyznaniowych
 10. Bogusław Nowowiejski
  Świat nazw własnych w niemiecko-polskim słowniku Mrongowiusza. Cz. I. Toponimia
 11. Agata Rozumko
  Speech-act adverbs in English and Polish: a cross-linguistic and cross-cultural comparison (Przysłówki odsyłające do aktów mowy w języku angielskimi polskim: aspekty językowe i interkulturowe)
 12. Justyna Samsel
  Świat zapachów w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
 13. Diana Saniewska
  Klejnot na szyi kobiety. O nazwach damskich perfum
 14. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
  Metodologie językoznawcze a tekst retoryczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej
 15. Urszula Sokólska
  Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?
 16. Konrad Kazimierz Szamryk
  Zmiany językowe w zakresie fonetyki i fleksji trzech wydań pracy O drzewach, ziołach ogrodowych i ogrodach Krzysztofa Kluka
 17. Irena Szczepankowska
  O semantyce zaimków
 18. Joanna Szerszunowicz
  On the evaluative connotations of anthroponymic idioms in a contrastive perspective (based on English and Italian) (O konotacjach wartościujących idiomów antroponimicznych w perspektywie kontrastywnej (na materiale języka angielskiego i włoskiego))
 19. Joanna Ścibek
  Juliusza Słowackiego theatrum mortis – wizja ułagodzona (na przykładzie Kordiana, Balladyny i Beatryks Cenci)

 20. RECENZJE

 21. Beata Kuryłowicz
  Anna Tyrpa, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach, Kraków 2011
 22. Bogusław Nowowiejski
  Stanisław Dubisz, Język – historia – kultura (wykłady, rozprawy, rozważania), Warszawa 2012
 23. Bogusław Nowowiejski
  Halina Karaś, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa 2011
 24. Urszula Sokólska
  Alicja Pihan-Kijasowa, Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej). Studia, Poznań 2012
 25. Anetta Bogusława Strawińska
  Małgorzata Karwatowska, Autorytety w opiniach młodzieży, Lublin 2012
 26. Konrad Kazimierz Szamryk
  Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Warszawa 2012
 27. Joanna Szerszunowicz
  Linguo-Cultural Competence and Phraseological Motivation, Antonio Pamies, Dmitrij Dobrovol’skij (eds), Baltmannsweiler 2011
 28. Joanna Szerszunowicz
  Wolfgang Mieder, “Making a Way Out Of No Way”: Martin Luther King’s Sermonic Proverbial Rhetoric, New York 2010
 29. Joanna Szerszunowicz
  Ivana Vidović-Bolt, Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I, Zagreb 2011
 30. Bogdan Walczak
  Agnieszka Frączek, Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z przełomu XVII i XVIII wieku. Analiza leksykograficzna, Warszawa 2010

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 29 z 29
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2012O semantyce zaimkówSzczepankowska, Irena--
2012Ewa Gruszczyńska, Dawne polskie przekłady prasowe. Informacja – perswazja – manipulacja, Warszawa 2012, ss. 250Szamryk, Konrad Kazimierz--
2012Wolfgang Mieder, “Making a Way Out Of No Way”: Martin Luther King’s Sermonic Proverbial Rhetoric, Peter Lang, New York 2010, pp. 551Szerszunowicz, Joanna--
2012Halina Karaś, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa 2011, ss. 432Nowowiejski, Bogusław--
2012Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?Sokólska, Urszula--
2012Zmiany językowe w zakresie fonetyki i fleksji trzech wydań pracy O drzewach, ziołach ogrodowych i ogrodach Krzysztofa KlukaSzamryk, Konrad Kazimierz--
2012Speech-act adverbs in English and Polish: a cross-linguistic and cross-cultural comparisonRozumko, Agata--
2012Świat nazw własnych w niemiecko-polskim słowniku Mrongowiusza. Cz. I. ToponimiaNowowiejski, Bogusław--
2012Grammatiken des Deutschen für galizische MittelschulenHarbig, Anna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 21 do 29 z 29