REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1047
Tytuł: Speech-act adverbs in English and Polish: a cross-linguistic and cross-cultural comparison
Inne tytuły: Przysłówki odsyłające do aktów mowy w języku angielskimi polskim: aspekty językowe i interkulturowe
Autorzy: Rozumko, Agata
Słowa kluczowe: adverbs
epistemic
speech acts
English
Polish
intercultural
przysłówek
epstemiczny
akty mowy
angielski
polski
interkulturowość
Data wydania: 2012
Data dodania: 23-maj-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 183-196
Abstrakt: Speech-act adverbs constitute one of the categories of epistemic expressions. There is considerable terminological confusion regarding epistemic adverbs, speech-act adverbs included. The present study uses the classification proposed by Simon-Vandenbergen and Aijmer (2007), who define speech-act adverbs as those which refer to speech acts which could potentially be used to support the speaker’s opinion or raise voices against his/her point of view, e.g. admittedly, arguably, indisputably, unarguably, unquestionably, undeniably. The aim of this study is to identify Polish equivalents of such adverbs, and analyze the cross-cultural significance of the differences between the ranges and uses of speech-act adverbs in the two languages.
Klasyfikacja przysłówków epistemicznych, a do takich zaliczyćmożna grupę przysłówków odsyłających do aktów mowy nazywanych w niniejszym artykule speech-act adverbs, nastręcza badaczom wielu trudności. Punktem wyjścia w niniejszym artykule jest klasyfikacja Simon-Vandenbergen i Aijmer (2007), gdzie mianem tym określane są przysłówki odsyłające do aktów mowy, które mogą być wykorzystane do zakwestionowania lub poparcia zdania wyrażonego przez nadawcę. W języku angielskim są to: admittedly, arguably, indisputably, unarguably, unquestionably, undeniably. Artykuł ten jest próbą ustalenia ich polskich odpowiedników, przeanalizowania kontekstów, w jakich występują w obu językach, oraz zasygnalizowania kulturowych uwarunkowań sposobów ich funkcjonowania w polszczyźnie i angielszczyźnie.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: arozumko@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/1047
DOI: 10.15290/baj.2012.12.11
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Rozumko.pdf130,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.