REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1051
Tytuł: Metafora. Immanentna cecha języka poetyckiego czy uniwersalna etykieta językowa?
Inne tytuły: A metaphor. An immanent feature of the language of poetry or a universal linguistic label?
Autorzy: Sokólska, Urszula
Słowa kluczowe: innovativeness
a linguistic label
a metaphor
conventionalization
a poetic text
a scientific text
innowacyjność
etykieta językowa
metafora
konwencjonalizacja
tekst poetycki
tekst naukowy
Data wydania: 2012
Data dodania: 26-maj-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 12, 2012, s. 239-256
Abstrakt: The article is an attempt at answering the question about the function of metaphors and their formal-semantic shape mainly in poetic and scientific texts. The comparative analysis being carried out proves that metaphorical conjunctions occur in both variants of utterances but their stylistic function, frequency and a degree of conventionalization are of a different character. Innovative and strongly individualized metaphors are characteristic of poetry whereas for the language of science – mainly metaphors considerably standardized based on system models and structures whose genetic innovative- ness we are no longer aware of; rarely innovative metaphors. Therefore it seems unauthorized to treat metaphors as universal linguistic labels typical of each kind of utterance unless we understand such universality in a slightly narrower sense, i.e., as “useful, usable, suitable, helpful”.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: ulasokolska@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/1051
DOI: 10.15290/baj.2012.12.15
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2012, nr 12

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_12_Sokolska.pdf160,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.