REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Przeglądaj przez Autor Miodowski, Adam

Skocz do: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
lub wpisz kilka początkowych liter:  
Pokazuję rezultaty 25 do 42 z 42 < Porzedni 
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2016Radykalny feminizm Aleksandry Kołłontaj i próby urzeczywistnienia jego pryncypiów w przestrzeni społeczno-obyczajowej Rosji Sowieckiej (1917–1922)Miodowski, Adam--
2016Rola prasy w polskim życiu politycznym i wewnętrznej wojnie informacyjnej (grudzień 2002 – październik 2005)Miodowski, Adam--
2019Rozwój dolnośląskich i zachodniopomorskich struktur Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w latach 1947–1949 w świetle publikacji „Naszej Pracy”Miodowski, Adam--
2020Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX wieku: stan badań i perspektywy--Dajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam
2000Sprawozdanie z I Ogólnego Zjazdu Delegatów Wojskowych Polaków w Rosji (7.06-22.06.1917 r.)Miodowski, Adam--
2006Sztokholmskie narady polityczne pomiędzy aktywistami z kraju a liberalnymi demokratami z wychodźstwa w RosjiMiodowski, Adam--
2020Środowiska naukowe związane z Instytutem Studiów Kobiecych w Białymstoku i ich wkład we współczesne polskie badania z zakresu historii kobiet (2011-2019)Miodowski, Adam--
2018The status of prisoners of war before its regulation in international law on the example of Polish prisoners of war of the Grande Arm´ee in Russian captivity (1812–1816)Miodowski, Adam--
2009Udział radykalnej lewicy wychodźczej w procesie bolszewizacji wojskowych Polaków w RosjiMiodowski, Adam--
2008Uwarunkowania polityczno-wojskowe procesu demobilizacji korpusów polskich w Rosji w 1918 r.Miodowski, Adam--
2001Walka propagandowa wychodźczych ugrupowań demokratycznych z rzecznikami stworzenia polskiego wojska w Rosji (1917- 1918)Miodowski, Adam--
2018Wielka wojna kobiet. Zaangażowanie sióstr Szwedzkiego Czerwonego Krzyża w niesienie pomocy jeńcom wojennym z armii państw centralnych w przedrewolucyjnej Rosji (1914–1917)Miodowski, Adam--
2016Wspólnota doświadczeń i odrębność historii ziem województwa podlaskiego. Wybrane zagadnienia z XIX i XX- wiecznych dziejów Białostocczyzny, Suwalszczyzny i ŁomżyńskiegoMiodowski, Adam--
2016WstępDajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
2017WstępDajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
2019WstępDajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
2020WstępDajnowicz, Małgorzata; Miodowski, Adam--
2004Wyeliminowanie wpływów Naczelnego Komitetu Demokratycznego z ruchu wojskowych Polaków w RosjiMiodowski, Adam--