REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8530
Tytuł: Wstęp
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Miodowski, Adam
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 7-12
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz – dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Herder-Institut (Niemcy). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka kilku książek i ponad stu artykułów (w języku polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim). W ramach programu LLP Erasmus prowadziła wykłady w Wilnie (Gender Studies Centre, Vilnius University), Maceracie (Università degli Studi di Macerata, Italy), kwerendy biblioteczne i archiwalne w Amsterdamie (Aletta E-Quality, Institute for Women’s History). Członek towarzystw naukowych: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika „Polityka”. W 2011 r. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II stopnia i Medalem Zygmunta Glogera. Więcej na stronie prywatnej www.dajnowicz.pl
Adam Miodowski – dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii i Nauk Politycznych UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach wiążących się z aktywnością polityczną, wojskową i społeczną Polaków u progu niepodległości i w okresie zmagań o jej utrwalenie. W wymiarze terytorialnym publikacje ukierunkowane są na Europę Wschodnią, jak też przestrzeń małej ojczyzny, wyznaczonej granicami współczesnego województwa podlaskiego. W dorobku naukowym, prócz kilkudziesięciu artykułów oraz publikacji materiałów źródłowych, znajdują się cztery monografie książkowe: Wychodźcze ugrupowania demokratyczne wobec idei polskiego wojska w Rosji w latach 1917–1918, Białystok 2002; Przewłaszczenia dóbr dojlidzkich na tle kampanii politycznej przełomu lat 1921/1922, Białystok 2003; Związki Wojskowych Polaków w Rosji (1917–1918), Białystok 2004; Polityka wojskowa radykalnej lewicy polskiej (1917–1921), Białystok 2011.
E-mail: Małgorzata Dajnowicz: malgorzatadajnowicz@gmail.com
Adam Miodowski: adam.miodowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8530
ISBN: 978-83-7431-561-6
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Varia (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Dajnowicz_A_Miodowski_Wstep.pdf544,91 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons