REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10239
Tytuł: Środowiska naukowe związane z Instytutem Studiów Kobiecych w Białymstoku i ich wkład we współczesne polskie badania z zakresu historii kobiet (2011-2019)
Autorzy: Miodowski, Adam
Słowa kluczowe: Instytut Studiów Kobiecych
Ośrodek Badań Historii Kobiet
„Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”
środowiska naukowe
debaty i konferencje naukowe
projekty badawcze
historia nauki
Data wydania: 2020
Data dodania: 24-lut-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w: stan badań i perspektywy, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2020, s. 15-35
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)”, Białystok–Augustów, 11-14 września 2020
Abstrakt: W 2011 r. powstał w Białymstoku Instytut Studiów Kobiecych. Działające od blisko dziesięciu lat stowarzyszenie podjęło w tym czasie szereg inicjatyw ukierunkowanych na prowadzenie i upowszechnianie badań z zakresu historii kobiet oraz ich współczesnej aktywności w przestrzeni społecznej, kulturalnej, medialnej, politycznej, gospodarczej i naukowej. Wśród najważniejszych projektów realizowanych przez Instytut należy wskazać wieloletni cykl debat naukowych pod ogólnym tytułem Kobiety w życiu publicznym. Zainicjowano też ogólnopolską serię konferencji naukowych Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, która uzyskała rangę międzynarodowej. Ukazały się też cenione tomy pokonferencyjne. Kluczowe znaczenie dla szerszej prezentacji wyników prowadzonych badań z zakresu historii kobiet i ich współczesnej aktywności było utworzenie „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych” oraz jego wprowadzenie na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeszcze ważniejszym osiągnięciem Instytutu Studiów Kobiecych stało się powołanie Ośrodka Badań Historii Kobiet. W jego prace zaangażowane są badaczki i badacze z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i innych uczelni. Wykrystalizowanie się tego ogólnopolskiego, międzyuczelnianego środowiska naukowo-badawczego uznać należy za zwieńczenie pierwszej dekady działalności kierowanego przez prof. Małgorzatę Dajnowicz Instytutu Studiów Kobiecych.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/10239
DOI: 10.15290/rknzp.2020.01
ISBN: 978-83-7431-652-1
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-2623-955X
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2020;
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WHiSM)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ruchy kobiece na ziemiach polskich w XIX i XX w. Stan badań i perspektywy (na tle porównawczym)”, 11-14 września 2020

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Miodowski_Srodowiska_naukowe_zwiazane_z_Instytutem_Studiow_Kobiecych.pdf127,71 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.