REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Teki Historyczne, 2011, tom 9 : [22]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

Spis treści/Content

ARTYKUŁY

 1. Jacek Brzozowski
  Zygmunt I a senat koronny w latach 1506–1535
 2. Marta Kupczewska
  Matka i syn – wpływ Barbary z Tarnowskich Zamoyskiej na proces wychowania i wykształcenia Tomasza Zamoyskiego w świetle korespondencji z lat 1605–1610
 3. Jerzy Urwanowicz
  „Początek i progres wojny moskiewskiej”, czyli o Stanisława Żółkiewskiego „ochocie do usłużenia królowi jegomości i Rzeczypospolitej”
 4. Hanna Zbonikowska-Bernatowicz
  Francuski astronom Jean Chappe d’Auteroche (1728–1769) i Katarzyna II
 5. Antoni Mironowicz
  Wyznanie a świadomość narodowa Białorusinów
 6. Anna Stocka
  Między fascynacją a rozczarowaniem: Nowy Jork w prasie warszawskiej z drugiej połowy XIX wieku
 7. Adam Miodowski
  Inicjatywy polityczno-wojskowe wychodźczych ośrodków lewicy polskiej w Rosji (marzec–listopad 1917 r.)
 8. Mieczysław Wrzosek
  Dyplomatyczna i zbrojna walka o powrót Górnego Śląska do Polski
 9. Piotr Sawicki
  Sobór Zmartwychwstania Chrystusa w Białymstoku
 10. Grzegorz Kurpeta
  Rys historyczny myśli wojskowej na temat wykorzystania kolarzy w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej
 11. Krzysztof Filipow
  Sztandar 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców
 12. Halina Parafianowicz
  Exceptionalism of America: Some Reflections

 13. ŹRÓDŁA

 14. Jacek Brzozowski
  Protokół procesu sądowego przeciwko Mikołajowi Taszyckiemu i jego wspólnikom z roku 1538
 15. Ewa Dubas-Urwanowicz
  Wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną
 16. Beata Gryko-Andrejuk
  Inwentarz karmelitów w Białyniczach z 1825 r.
 17. Ryszard Ryś
  Instrukcja w sprawie jednostek budowlanych RKKA

 18. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 19. Alina Czapiuk
  „To, co wieczne, nosi na sobie strój swojego czasu...”. Uwagi o książce Jurija Łotmana, „Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX”
 20. Halina Parafianowicz
  Jacqueline Kennedy: rozmowy o prezydenturze męża... i nie tylko

 21. ***
 22. Ernest Szum
  Rafał Górski, Polscy zamachowcy. Droga do wolności, Kraków 2008
 23. Daniel Grinberg
  Anarquistas de Bialystok, Barcelona & Manresa 2009
 24. Krzysztof Filipow
  G. Franquinet, P. Hammer, H. Schoenawa, L. Schoenawa, Litzmannstadt, Rozdział historii niemieckiego pieniądza. Ein kapitel deutscher geldgeschichte. A Chapter of German Monetary History, [Regenstauf] 2010

 25. IN MEMORIAM

 26. Monika Krajewska
  Dr hab. Janusz Andrzej Drob, prof. KUL

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2011Między fascynacją a rozczarowaniem: Nowy Jork w prasie warszawskiej z drugiej połowy XIX wiekuStocka, Anna--
2011Dyplomatyczna i zbrojna walka o powrót Górnego Śląska do PolskiWrzosek, Mieczysław--
2011Rys historyczny myśli wojskowej na temat wykorzystania kolarzy w Wojsku Polskim II RzeczypospolitejKurpeta, Grzegorz--
2011Sobór Zmartwychwstania Chrystusa w BiałymstokuSawicki, Piotr--
2011Instrukcja w sprawie jednostek budowlanych RKKARyś, Ryszard--
2011Jacqueline Kennedy: rozmowy o prezydenturze męża... i nie tylkoParafianowicz, Halina--
2011Exceptionalism of America: Some ReflectionsParafianowicz, Halina--
2011Inicjatywy polityczno-wojskowe wychodźczych ośrodków lewicy polskiej w Rosji (marzec–listopad 1917 r.)Miodowski, Adam--
2011Matka i syn – wpływ Barbary z Tarnowskich Zamoyskiej na proces wychowania i wykształcenia Tomasza Zamoyskiego w świetle korespondencji z lat 1605–1610Kupczewska, Marta--
2011Dr hab. Janusz Andrzej Drob, prof. KUL (ur. 12 lutego 1952, zm. 3 lutego 2011)Krajewska, Monika--
2011Anarquistas de Bialystok, Edicions Anomia/Furia Apatrida, Mayo 2009, Barcelona & Manresa; 1-a Edición, 216 ss.Grinberg, Daniel--
2011Inwentarz karmelitów w Białyniczach z 1825 r. w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, fond 273–263, k. 1–8Gryko-Andrejuk, Beata--
2011G. Franquinet, P. Hammer, H. Schoenawa, L. Schoenawa, Litzmannstadt, Rozdział historii niemieckiego pieniądza. Ein kapitel deutscher geldgeschichte. A Chapter of German Monetary History, [Regenstauf] 2010, il. cz-b., ss. 164.Filipow, Krzysztof--
2011Wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą BatorównąDubas-Urwanowicz, Ewa--
2011„To, co wieczne, nosi na sobie strój swojego czasu...”. Uwagi o książce Jurija Łotmana, „Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX”Czapiuk, Alina--
2011Protokół procesu sądowego przeciwko Mikołajowi Taszyckiemu i jego wspólnikom z roku 1538 w zbiorach Archiwum XX Czartoryskich, 3347, nr 120, k. 194Brzozowski, Jacek--
2011Zygmunt I a senat koronny w latach 1506–1535Brzozowski, Jacek--
2011Francuski astronom Jean Chappe d’Auteroche (1728–1769) i Katarzyna IIZbonikowska-Bernatowicz, Hanna--
2011Sztandar 18. Lwowskiego Batalionu StrzelcówFilipow, Krzysztof--
2011Rafał Górski, Polscy zamachowcy. Droga do wolności,Wydawnictwo „Egis Libron”, Kraków 2008, ss. 384.Szum, Ernest--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 22