REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/914
Tytuł: Sobór Zmartwychwstania Chrystusa w Białymstoku
Inne tytuły: Church of the Radiant Resurrection of Christ in Białystok
Autorzy: Sawicki, Piotr
Słowa kluczowe: historia Białegostoku
Kościół prawosławny
świątynie prawosławne
Sobór Zmartwychwstania Chrystusa
II Rzeczpospolita
Church of the Radiant Resurrection of Christ
Orthodox Church
II Commonwealth
Data wydania: 2011
Data dodania: 21-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 9, 2011, s. 163-186
Abstrakt: The argument about the Church of the Radiant Resurrection of Christ in Białystok shows the complex situation of the Orthodox Church in the II Commonwealth. As a former state institution of the Russian Empire, when the Empire was dissolved, the Orthodox Church faced the challenge of legal adaptation in a new state organism. The church in question was built before World War I, in the square especially allotted for that purpose, which was conveyed to St. Nicholas parish under the Russian legislation. Practically throughout all the interwar period the Orthodox Church’s financial situation was not legally guaranteed, which allowed the authorities of the city of Białystok to dent parish’s ownership rights to the square. Generally prevailing unsympathetic religious and nationality policy towards the Orthodox Church weakened the position of the Białystok Orthodox society in arguments with the municipal council. Unable to reach a compromise, the Orthodox Church filed a complaint about the right to ownership of the square before the court. Yet still before the verdict is given by the court, the City Council adopts the resolution concerning demolition of the Church of the Radiant Resurrection of Christ.
URI: http://hdl.handle.net/11320/914
DOI: 10.15290/bth.2011.09.09
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2011, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_9_2011_Sawicki.pdf222,62 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.