REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/915
Tytuł: Rys historyczny myśli wojskowej na temat wykorzystania kolarzy w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej
Inne tytuły: Historical sketch of military thought on engagement of cyclists in the II Commonwealth Polish Army
Autorzy: Kurpeta, Grzegorz
Słowa kluczowe: kolarze
Wojsko Polskie
II Rzeczypospolita
cyclists
Polish Army
II Commonwealth
Data wydania: 2011
Data dodania: 21-mar-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 9, 2011, s. 187-204
Abstrakt: The issue of functioning of cyclists in the military forces of the II Commonwealth has not been researched properly so far. This paper aims at presentation of the development of military thought pertaining to their organization, shape and tactic usage. At the beginning cyclists were hardly present in the Polish Army, their small groups, used for small, specific tasks, did not have much tactical impact. During the interwar period it was pondered how to form them into small tactical units capable of fulfilling a wide range of tasks. Squadrons in cavalry units and platoons in infantry proved to be a good solution. That is how they were organized at the outbreak of World War II, in September 1939. The discussion conducted in the years 1923–1939 in specialist press, presented in this article, is not to be neglected as functioning of these units was not included in any military regulations or instructions. It was only in 1935 that the first works on the preliminary instruction on their tactical usage appeared. Engagement of cyclists for infantry, cavalry and armoured motorized weapons was pondered then.
URI: http://hdl.handle.net/11320/915
DOI: 10.15290/bth.2011.09.10
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2011, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_9_2011_Kurpeta.pdf172,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.