REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Teki Historyczne : [262] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Białostockie Teki Historyczne powstały w latach 90. tych XX wieku z inicjatywy kilku Profesorów, którzy z wielkim zaangażowaniem i troską myśleli o przyszłości badań historycznych w ośrodku białostockim. Po wydaniu dwóch pierwszych tomów (1995-1996) wydawanie pisma zostało na pewien czas zawieszone. Po wielu rozmowach z pierwszym Redaktorem periodyku, Profesorem dr hab. Mieczysławem Wrzoskiem, czasopismo zostało w 2005 r. reaktywowane przez Prof. dr hab. Halinę Parafianowicz. "Białostockie Teki Historyczne" to wydawane co roku czasopismo o profilu ogólno-historycznym. Periodyk ten stwarza możliwości wypowiedzi i prezentacji badań pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku, a zwłaszcza młodym adeptom historii. W czasopiśmie oprócz działu artykułów dotyczących różnych epok i działu źródeł znajduje się także rozbudowany dział artykułów recenzyjnych i recenzji dotyczących literatury zagranicznej co stanowi dodatkową wartość periodyku. W zamierzeniu Redakcji periodyk powinien stać się poważnym forum informacyjno-dyskusyjnym i wizytówką środowiska historycznego naszego Uniwersytetu.

Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz

Kontakt: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Uniwersytet w Białymstoku
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
e-mail: bialostockie.teki.historyczne@gmail.com
strona www: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl/teki.php

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

ISSN:1425-1930
DOI: 10.15290/bth

Punktacja MNiSZW: 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9

Przeglądaj