REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6350
Tytuł: Antoni Mironowicz, Hryń Iwanowicz nieznany malarz, grawer i drukarz, LIBRA s.c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHW, Białystok 2016, 96 stron
Autorzy: Pawluczuk, Urszula Anna
Data wydania: 2017
Data dodania: 9-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 15, 2017, s. 281-285
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/6350
DOI: 10.15290/bth.2017.15.15
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Teki Historyczne, 2017, tom 15
Varia (WHS)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.