REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Białostockie Teki Historyczne, 2015, tom 13 : [19]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Spis treści/Content

  ARTYKUŁY

 1. Katarzyna Grabowska
  Transformacja arystokracji rzymskiej na terenach galijskich w V wieku
 2. Antoni Mironowicz
  Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiego
 3. Magdalena Stulgis
  Losy sióstr Habsburżanek Katarzyny, Barbary i Joanny po śmierci ojca, cesarza Ferdynanda I w świetle korespondencji rodzinnej
 4. Karol Łopatecki
  Poglądy Floriana Zebrzydowskiego dotyczące ufortyfikowania, obrony i poddania twierdz
 5. Monika Prus
  Garderoba polskich elegantek w XVIII wieku
 6. Katarzyna Stelmasiak
  Europa w podróżach Thomasa Jeffersona (1784–1789)
 7. Anna Stocka
  Mit amerykańskiego Zachodu na łamach czasopisma „Wędrowiec” (1863–1906)
 8. Vadzim Pauliuczuk
  Wychodźstwo z województwa poleskiego za ocean. Zarys problematyki
 9. Aleksy Kucy
  Stosunek polityków Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku wobec Cerkwi prawosławnej
 10. Adam Miodowski
  Proces ewolucji polityki wojskowej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w okresie rokowań ryskich (październik 1920 – marzec 1921)
 11. Mariusz Puchacz
  Społeczność japońska w Stanach Zjednoczonych w latach 1930–1941. Zarys problemu
 12. Piotr Popławski
  Walki odwrotowe OW „Myszyniec” w rejonie Wydmusy – Zalesie 1 września 1939 roku

 13. ŹRÓDŁA

 14. Ryszard Ryś
  Raport dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego w sprawie nowego planu wojny na Zachodzie

 15. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 16. Halina Parafianowicz
  Refleksje po lekturze książki o Ruth Bryan Owen, czyli słów kilka o pierwszej Amerykance w randze posła i jej służbie dyplomatycznej

 17. * * *
 18. Urszula Pawluczuk
  Antoni Mironowicz, Marcin Mironowicz,Św. Antoni Supraski,, Białystok 2014, Wyd. Ortdruk
 19. Antoni Mironowicz
  Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku,Siedlce–Lublin 2013
 20. Daniel Grinberg
  Derek B. Scott, Sounds of the Metropolis: The 19th Century Popular Music in London, Paris, New York and Vienna, Oxford University Press, 2008
 21. Krzysztof Filipow
  Zdzisław Sawicki, Znaki funkcyjne urzędników, służb i straży na ziemiach polskich XIX–XX w.,, Warszawa 2015
 22. Grzegorz Zackiewicz
  Maciej Drabiński, Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka,, przedmowa Rafał Chwedoruk, OficynaWydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań 2014

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2015Maciej Drabiński, Anarchosyndykalizm w Europie. Teoria i praktyka, przedmowa Rafał Chwedoruk, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań 2014, ss. 248Zackiewicz, Grzegorz--
2015Zdzisław Sawicki, Znaki funkcyjne urzędników, służb i straży na ziemiach polskich XIX–XX w., Wyd. Zdzisław Sawicki, Warszawa 2015, ss. 275, il. czarn.-biał. i kol.Filipow, Krzysztof--
2015Derek B. Scott, Sounds of the Metropolis: The 19th Century Popular Music in London, Paris, New York and Vienna, Oxford University Press, Oxford 2008, 293 pp.Grinberg, Daniel--
2015Dorota Wereda, Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku, Wyd. Werset, Siedlce–Lublin 2013, ss. 376Mironowicz, Antoni--
2015Antoni Mironowicz, Marcin Mironowicz, Św. Antoni Supraski, Białystok 2014, Wyd. Orthdruk, ss. 44Pawluczuk, Urszula--
2015Refleksje po lekturze książki o Ruth Bryan Owen, czyli słów kilka o pierwszej Amerykance w randze posła i jej służbie dyplomatycznejParafianowicz, Halina--
2015Raport dowódcy Białoruskiego Okręgu Wojskowego w sprawie nowego planu wojny na ZachodzieRyś, Ryszard--
2015Walki odwrotowe OW „Myszyniec” w rejonie Wydmusy – Zalesie 1 września 1939 rokuPopławski, Piotr--
2015Społeczność japońska w Stanach Zjednoczonych w latach 1930–1941. Zarys problemuPuchacz, Mariusz--
2015Proces ewolucji polityki wojskowej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w okresie rokowań ryskich (październik 1920 – marzec 1921)Miodowski, Adam--
2015Stosunek polityków Dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku wobec Cerkwi prawosławnejKucy, Aleksy--
2015Wychodźstwo z województwa poleskiego za ocean. Zarys problematykiPauliuczuk, Vadzim--
2015Mit amerykańskiego Zachodu na łamach czasopisma „Wędrowiec” (1863–1906)Stocka, Anna--
2015Europa w podróżach Thomasa Jeffersona (1784–1789)Stelmasiak, Katarzyna--
2015Garderoba polskich elegantek w XVIII wiekuPrus, Monika--
2015Poglądy Floriana Zebrzydowskiego dotyczące ufortyfikowania, obrony i poddania twierdzŁopatecki, Karol--
2015Losy sióstr Habsburżanek Katarzyny, Barbary i Joanny po śmierci ojca, cesarza Ferdynanda I w świetle korespondencji rodzinnejStulgis, Magdalena--
2015Nieznane losy pierwszego ihumena supraskiegoMironowicz, Antoni--
2015Transformacja arystokracji rzymskiej na terenach galijskich w V wiekuGrabowska, Katarzyna--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 19 z 19