REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7775
Tytuł: Woodrow Wilson and Poland: Between Myth and Reality. Some Reflections
Inne tytuły: Woodrow Wilson i Polska: mit a rzeczywistość
Autorzy: Parafianowicz, Halina
Słowa kluczowe: Woodrow Wilson
independence of Poland
Herbert Hoover
myth
America
niepodległość Polski
mit
Ameryka
Data wydania: 2018
Data dodania: 26-kwi-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Teki Historyczne, T. 16, 2018, s. 129-145
Abstrakt: President Wilson’s addresses – the one of January 27, 1917 to the Senate, and especially that of January 8, 1918 to Congress, were of great importance for the internationalization of the Polish cause. The latter address and its 13th point, which postulated the need to recreate the Polish state, played a particularly important role. Its shape was influenced to a large extent by Ignacy Paderewski’s efforts and the sympathetic support of Col. Edward M. House, although it was Wilson himself who carried out the final changes. The American president’s address of 1918 had an enormous impact on his popularity in Poland, which, in the following years turned into a specific cult of his person and the myth of America. In 1922 he was awarded the Order of the White Eagle for merits in the reconstruction of Polish independence, and each year on July 4 Poles recalled the debt of gratitude they owed to him and America. In 1931, his monument, funded by Master Paderewski, was unveiled in Poznań.
Orędzia Prezydenta Wilsona do Senatu z 27 stycznia 1917 r., a zwłaszcza do Kongresu z 8 stycznia 1918 r. miały duże znaczenie dla umiędzynarodowienia sprawy polskiej. Szczególnie istotną rolę odegrało to drugie orędzie i jego 13 punkt postulujący potrzebę odbudowy państwa polskiego. Na jego kształt wpłynęły w dużym stopniu zabiegi Ignacego Paderewskiego oraz życzliwe poparcie płk. Edwarda M. House’a, choć ostateczne zmiany naniósł Wilson. Orędzie amerykańskiego prezydenta z 1918 r. wpłynęło na jego ogromną popularność w Polsce, co w kolejnych latach przerodziło się w swoisty kult jego osoby i mit Ameryki. W 1922 r. za zasługi w odbudowie niepodległości Polski został on odznaczony Orderem Orła Białego, a 4 lipca każdego roku Polacy przypominali o długu wdzięczności jemu i Ameryce. W 1931 r. w Poznaniu uroczyście odsłonięto jego pomnik, ufundowany przez Maestro Paderewskiego.
Afiliacja: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7775
DOI: 10.15290/bth.2018.16.05
ISSN: 1425-1930
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHS)
Białostockie Teki Historyczne, 2018, tom 16

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BTH_16_2018_H_Parafianowicz_Woodrow_Wilson_and_Poland.pdf166,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.