REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6715
Tytuł: Pedagogia możliwości w ekonomii. Ladislau Dowbor, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii, Książka i Praca, Warszawa 2017, ss. 253
Inne tytuły: Pedagogy of Possibility in Economy, Ladislau Dowbor, Co to za gra? Nowe podejścia do ekonomii, Książka i Praca, Warszawa 2017, pp. 253
Autorzy: Stańczyk, Piotr
Słowa kluczowe: demokracja ekonomiczna
ekonomia dla emancypacji
Ladislau Dowbor
economic democracy
economy for emancipation
Data wydania: 2017
Data dodania: 20-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 145-150
Abstrakt: Zasadniczym celem tego tekstu jest recenzja nowej książki L. Dowbora. Co to za gra? jest czwartą książką tego brazylijskiego ekonomisty, ukazującą się w Polsce. Recenzja napisana jest z perspektywy pedagogicznej, a uwarunkowania ekonomiczne uznane są za kluczowe dla procesów edukacyjnych w ogóle, a w szczególności dla procesów edukacyjnych zorientowanych emancypacyjnie. Recenzowana książka jest wyjątkowym przykładem Freirowskiej pedagogii możliwości w dyskursie ekonomicznym.
The main purpose of this text is to review new book of L. Dowbor. Co to za gra? is fourth book of the brazilian economist, published in Poland. The Review is written from the perspective of educational theory and economic conditions are considered as significant for educational processes in general, and educational emancipatory processes in specific. Reviewed book is an exceptional example of Freiran pedagogy of possibility in discourse of economy.
Afiliacja: Uniwersytet Gdański
E-mail: pedps@univ.gda.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6715
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.11
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_P_Stanczyk_Pedagogia_mozliwosci_w_ekonomii.pdf120,03 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons