REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6682
Tytuł: Uniwersytet w ryzach myślenia technokratyczno-biznesowego. Małgorzata Kowalska w rozmowie z Alicją Korzeniecką-Bondar
Inne tytuły: University vs the technocratic and business-oriented approach
Autorzy: Kowalska, Małgorzata
Korzeniecka-Bondar, Alicja
Słowa kluczowe: uniwersytet
reforma
wiedza
konkurencja
działania pozorne
university
reform
knowledge
competition
superficial activities
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 51-66
Abstrakt: W rozmowie podjętych zostało szereg wątków dotyczących uniwersytetu jako przestrzeni tworzenia wiedzy, formowania przyszłych elit oraz miejsca pracy. Filozof Małgorzata Kowalska dokonuje szerokiej analizy współczesnych trendów funkcjonowania uniwersytetu oraz przemian pracy akademików. Ukazuje też konsekwencje neoliberalnego uwikłania uniwersytetu dla rozumienia jego misji oraz definiowania istoty pracy nauczycieli akademickich.
The interview included several topics concerning university regarded as the knowledge production space, a place forming future elites, and a place of work. Philosopher Małgorzata Kowalska presents an extensive analysis of the current trends in university functioning and of the changes in the work of academics. She also shows the consequences of neoliberal entanglement of university for the understanding of its mission and defining the essence of university teachers’ work.
Afiliacja: Małgorzata Kowalska - Uniwersytet w Białymstoku
Alicja Korzeniecka-Bondar - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Małgorzata Kowalska: malkowal@gmail.com
Alicja Korzeniecka-Bondar: alibon@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6682
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.05
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Other
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2
Varia (WFiloz)
Varia (WNoE)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons