REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6681
Tytuł: Modernizacja czy stagnacja? Przegląd wybranych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższego
Inne tytuły: Modernization or stagnation? The review of selected challenges to Polish higher education
Autorzy: Kościelniak, Cezary
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe
transformacja
misja uniwersytetu
higher education
transformation
mission of university
Data wydania: 2017
Data dodania: 15-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 34-50
Abstrakt: Tekst ma za zadanie szkicowo zaprezentować wybrane wyzwania stojące przed polskimi uniwersytetami, w kontekście przemian polityki polskiego szkolnictwa wyższego. Polskie uniwersytety od kilku lat przechodzą przez proces reform, jednocześnie pozostają w tyle za uczelniami państw wysokorozwiniętych. W artykule wskazano na wybrane bariery w rozwoju polskich uczelni, takie jak: problem przywództwa w polskim ustroju uniwersytetu, spór o kształt misji uniwersytetu, problemy umiędzynarodowienia, a także wybrane kwestie kulturowo-etyczne.
The aim of the text is to outline selected challenges to Polish universities in the context of transformations in Polish higher education policy. For a few years, Polish universities have been undergoing a process of reforms, but they still lag behind the universities of highly developed countries. The article presents selected barriers in the development of Polish universities, such as the problem of leadership in Polish university system, the disagreements as to the mission of university, problems of internationalization, and selected cultural and ethical issues.
Afiliacja: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
E-mail: cezkos@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6681
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.04
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_C_Koscielniak_Modernizacja_czy_stagnacja.pdf208,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons