REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6681
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKościelniak, Cezary-
dc.date.accessioned2018-06-15T07:27:43Z-
dc.date.available2018-06-15T07:27:43Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 34-50pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6681-
dc.description.abstractTekst ma za zadanie szkicowo zaprezentować wybrane wyzwania stojące przed polskimi uniwersytetami, w kontekście przemian polityki polskiego szkolnictwa wyższego. Polskie uniwersytety od kilku lat przechodzą przez proces reform, jednocześnie pozostają w tyle za uczelniami państw wysokorozwiniętych. W artykule wskazano na wybrane bariery w rozwoju polskich uczelni, takie jak: problem przywództwa w polskim ustroju uniwersytetu, spór o kształt misji uniwersytetu, problemy umiędzynarodowienia, a także wybrane kwestie kulturowo-etyczne.pl
dc.description.abstractThe aim of the text is to outline selected challenges to Polish universities in the context of transformations in Polish higher education policy. For a few years, Polish universities have been undergoing a process of reforms, but they still lag behind the universities of highly developed countries. The article presents selected barriers in the development of Polish universities, such as the problem of leadership in Polish university system, the disagreements as to the mission of university, problems of internationalization, and selected cultural and ethical issues.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectszkolnictwo wyższepl
dc.subjecttransformacjapl
dc.subjectmisja uniwersytetupl
dc.subjecthigher educationpl
dc.subjecttransformationpl
dc.subjectmission of universitypl
dc.titleModernizacja czy stagnacja? Przegląd wybranych wyzwań polskiego szkolnictwa wyższegopl
dc.title.alternativeModernization or stagnation? The review of selected challenges to Polish higher educationpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.08.04-
dc.description.Emailcezkos@amu.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniupl
dc.description.referencesAltbach, Ph., Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International Education, 11, 290.pl
dc.description.referencesAntonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.pl
dc.description.referencesBruce Lockhart, A. (2017). China’s $900 billion New Silk Road. What you need to know. Pozyskano z: https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/, (data dostępu: 05.11.2017).pl
dc.description.referencesBusch, L. (2017). Knowledge for Sale. The Neoliberal Takeover of Higher Education. Cambridge: MIT Press.pl
dc.description.referencesDeloitte (2015). Raport: Pierwsze kroki na rynku pracy. Warszawa.pl
dc.description.referencesGUS (2011, 2012, 2017). Szkoły Wyższe i ich Finanse. Warszawa: GUS.pl
dc.description.referencesKerr, C. (1963). The Uses of University. Cambridge: HUP.pl
dc.description.referencesKościelniak, C. (2015). Polityka szkolnictwa wyższego. W: E. Małuszyńska, G. Mazur (red.). Unia Europejska 2014+. Warszawa: Difin.pl
dc.description.referencesKościelniak, C. (2015). Uniwersytet, rozwój, kultura. Poznań: Wydawnictwo UAM.pl
dc.description.referencesKwiek, M. (2004). Narodziny uniwersytetu z ducha nowoczesności. Uwagi o transformacjach instytucji w epoce globalnej. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, xxxvii–xxxviii, 45–60.pl
dc.description.referencesKwiek, M. (2010). Transformacje uniwersytetu. Poznań: UAM.pl
dc.description.referencesKwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesLeja. K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.pl
dc.description.referencesNewfield, Ch. (2010). Unmaking the public university. Cambridge: HUP.pl
dc.description.referencesNowaczyk, G., Sobolewski D. (red). (2011). Marketing w szkole wyższej. Przemiany orientacji marketingowej. Poznań: Wydawnictwo WSB.pl
dc.description.referencesNybom, Th. (2007). A rule-governed Community of Scholars: The Humboldt-vision in the History of the European University. W: P.J. Maassen-Olsen (red.), University dynamics and European integration. Dordrecht: Spinger.pl
dc.description.referencesOECD (raporty z poszczególnych lat). Eduaction at Glance. Paris: OECD.pl
dc.description.referencesOlechnicka, A. (2012). Potencjał nauki a innowacyjność regionów. Warszawa: Scholar.pl
dc.description.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520).pl
dc.description.referencesRybkowski, R. (2015). Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 45, 96–115.pl
dc.description.referencesSławek, T. (2002). Antygona w świecie korporacji. Katowice: Wydawnictwo UŚ.pl
dc.description.referencesSzadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesSułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615).pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365).pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).pl
dc.description.referencesUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2016). Raport roczny = Annual Report. Warszawa: UPRP.pl
dc.description.issue2(8)-
dc.description.firstpage34pl
dc.description.lastpage50pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parezja_2_2017_C_Koscielniak_Modernizacja_czy_stagnacja.pdf208,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons