REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6680
Tytuł: Kilka uwag o (roz)łączności działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego
Inne tytuły: Commenting on the (dis)joint character of research and didactic activity of a university teacher
Autorzy: Kowalczuk-Walędziak, Marta
Słowa kluczowe: kształcenie
badania
nauczyciel akademicki
relacja między badaniami i kształceniem
teaching
research
academic teacher
research-teaching relationship
Data wydania: 2017
Data dodania: 14-cze-2018
Wydawca: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 21-33
Abstrakt: Przedmiotem analiz w tym tekście jest relacja między działalnością badawczą i dydaktyczną nauczyciela akademickiego. Celem zaś jest ukazanie, w świetle dostępnej literatury przedmiotu, różnych aspektów (odrębności i związków) działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego, a także korzyści wynikających z łączenia obu tych obszarów. Zaprezentowano także model powiązań między badaniami naukowymi i działalnością dydaktyczną w programach kształcenia akademickiego w ujęciu M. Healeya. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania prób badawczych i praktycznych zastosowań koncepcji łączenia badań naukowych i działalności dydaktycznej w polskim szkolnictwie wyższym.
The main focus of this paper is the relationship between research and teaching in higher education. Its aim is to explore different aspects of this relationship as well as benefits stemming from the connection between research and teaching in higher education through the review of relevant literature. Furthermore, Healey’s research-teaching nexus model is presented. The paper concludes with suggestions for future research studies and practical applications of the idea of the research-teaching nexus in Polish higher education.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: m.kowalczuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6680
DOI: 10.15290/parezja.2017.08.03
ISSN: 2353-7914
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons