REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6680
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorKowalczuk-Walędziak, Marta-
dc.date.accessioned2018-06-14T12:30:52Z-
dc.date.available2018-06-14T12:30:52Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationParezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2(8), s. 21-33pl
dc.identifier.issn2353-7914-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/6680-
dc.description.abstractPrzedmiotem analiz w tym tekście jest relacja między działalnością badawczą i dydaktyczną nauczyciela akademickiego. Celem zaś jest ukazanie, w świetle dostępnej literatury przedmiotu, różnych aspektów (odrębności i związków) działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiego, a także korzyści wynikających z łączenia obu tych obszarów. Zaprezentowano także model powiązań między badaniami naukowymi i działalnością dydaktyczną w programach kształcenia akademickiego w ujęciu M. Healeya. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania prób badawczych i praktycznych zastosowań koncepcji łączenia badań naukowych i działalności dydaktycznej w polskim szkolnictwie wyższym.pl
dc.description.abstractThe main focus of this paper is the relationship between research and teaching in higher education. Its aim is to explore different aspects of this relationship as well as benefits stemming from the connection between research and teaching in higher education through the review of relevant literature. Furthermore, Healey’s research-teaching nexus model is presented. The paper concludes with suggestions for future research studies and practical applications of the idea of the research-teaching nexus in Polish higher education.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectkształceniepl
dc.subjectbadaniapl
dc.subjectnauczyciel akademickipl
dc.subjectrelacja między badaniami i kształceniempl
dc.subjectteachingpl
dc.subjectresearchpl
dc.subjectacademic teacherpl
dc.subjectresearch-teaching relationshippl
dc.titleKilka uwag o (roz)łączności działalności badawczej i dydaktycznej nauczyciela akademickiegopl
dc.title.alternativeCommenting on the (dis)joint character of research and didactic activity of a university teacherpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/parezja.2017.08.03-
dc.description.Emailm.kowalczuk@uwb.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesBauman, T. (2011). Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb, oczekiwań i ocen nauczycieli akademickich oraz studentów. Raport z badań. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.pl
dc.description.referencesBolałek, J. (2015). Kształcenie oparte na badaniach (Research Based Education/Learning). W: J. Bolałek, E. Szymczak, T. Sadoń-Osowiecka (red.). Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych (s. 21–29). Kraków: LIBRON. Pozyskano z: https://oig.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/46983/files/dobre_zwyczaje_akademickie.pdf, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesBrew, A. (2001). Conceptions of research: a phenomenographic study. Studies in Higher Education, 26 (3), 271–285.pl
dc.description.referencesBrew, A. (2006). Research and teaching: beyond the divide. Basingstoke: Palgrave Macmillan.pl
dc.description.referencesBrzeziński, J. (1995). Autorytet profesora uniwersytetu w świetle tezy o jedności kontekstu badania i kontekstu nauczania. Nauka, 4.pl
dc.description.referencesCiekot, K. (2005). Udział studentów w badaniach realizowanych przez nauczycieli akademickich jako przyczynek do samopoznania. Pedagogika Szkoły Wyższej, 26/27, 199–209.pl
dc.description.referencesCzerepaniak-Walczak, M. (red.). (2013). Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesDenek, K. (2009). Podstawowe powinności nauczycieli akademickich. W: A. J. Sowiński (red.), Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym. Szczecin: na zlec. Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej: Ars Atelier.pl
dc.description.referencesElken, M., Wollscheid, S. (2016). The relationship between research and education: typologies and indicators. A literature review. Technical report. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Pozyskano z: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2386141, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesEuropean Commission/EACEA/Eurydice. (2017). Modernisation of higher education in Europe: academic staff – 2017. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pozyskano z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/3/3c/209_Academic_Staff_2017.pdf, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesGoćkowski, J. (1998). Funkcjonalność uniwersytetu w perspektywie długiego trwania. W: H. Żytkowicz (red.), Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.pl
dc.description.referencesGórniak, J. (red.). (2015). Diagnoza szkolnictwa wyższego. Cz. III. Pozyskano z: https://www.frp.org.pl/images/publikacje/publication/cz_iii_program_001244_diagnoza.pdf, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesHattie, J., Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66 (4), 507–542.pl
dc.description.referencesHealey, M. (2005). Linking research and teaching: exploring disciplinary spaces and the role of inquiry-based learning. W: R. Barnett (red.), Reshaping the university: new relationships between research, scholarship and teaching (s. 67–78). McGraw Hill: Open University Press. Pozyskano z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.7761&rep=rep1&type=pdf, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesHealey, M., Jenkins, A. (2006). Strengthening the teaching-research linkage in undergraduate courses and programs. New Directions for Teaching and Learning, 107, 45–55.pl
dc.description.referencesHessen, S. (1995). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.pl
dc.description.referencesJaskot, K., Jazukiewicz, J. (2006). Role zawodowe nauczyciela akademickiego. W: J. Jaskot (red.), Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin: Oficyna INplus.pl
dc.description.referencesJenkins, A. (2004). A guide to the research evidence on teaching-research relationships. York: Higher Education Academy.pl
dc.description.referencesJenkins, A., Healey, M., Zetter, R. (2007). Linking teaching and research in disciplines and departments. York: Higher Education Academy. Pozyskano z: https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/linking-teaching-and-research-disciplines-and-departments, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesJensen, J. (1988). Research and teaching in the universities of Denmark: does such an interplay really exist? Higher Education, 17 (1), 17–26.pl
dc.description.referencesKowalczuk-Walędziak, M. (2017). Komplementarność badań i kształcenia w edukacji akademickiej nauczycieli. W: J. Madalińska-Michalak (red.), O nową jakość edukacji nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo UW.pl
dc.description.referencesKowzan, P., Zielińska, M., Kleina-Gwizdała, A., Prusinowska, M. (2015). „Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU. Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa: Nowe Otwarcie Uniwersytetu. Pozyskano z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9225/Nie%20zostaje%20mi%20czasu%20na%20pracę%20naukową.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesKwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: PWN.pl
dc.description.referencesLeister, L., Enders, J., de Boer, H. (2009). The balance between teaching and research in Dutch and English universities in the context of university governance reforms. Higher Education, 58 (5), 619–635.pl
dc.description.referencesMägi, E., Beerkens, M. (2015). Linking research and teaching: are research-active staff members different teachers? Higher Education, 72 (2), 241–258.pl
dc.description.referencesMalcolm, M. (2014). A critical evaluation of recent progress in understanding the role of the research-teaching link in higher education. Higher Education, 67 (3), 289–301.pl
dc.description.referencesMalewski, M. (1998). Ewolucja uniwersytetu – implikacje dla kształcenia. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (01), 17–29.pl
dc.description.referencesMarsh, H. W., Hattie, J. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73 (5), 603–641.pl
dc.description.referencesMarszałek, K., Pasikowski, S. (2014). Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach. Rocznik Pedagogiczny, 37, 53–71.pl
dc.description.referencesNapiecek, R. (2015). Współzależność głównych obszarów działania uczelni wyższej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399, 352–360.pl
dc.description.referencesSajdak, A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.pl
dc.description.referencesSimons, M., Elen, J. (2007). The ‘research-teaching nexus’ and ‘education through research’: an exploration of ambivalences. Studies in Higher Education, 32 (5), 617–631.pl
dc.description.referencesStappenbelt, B. (2013). The effectiveness of the teaching–research nexus in facilitating student learning. Engineering Education, 8 (1), 111–121.pl
dc.description.referencesSzczepański J. (1983). Pracownik naukowy jako nauczyciel akademicki. W: K. Denek, F. Janu-szkiewicz, W. Strykowski (red.), Uczelnia na miarę współczesności (s. 72–82). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.pl
dc.description.referencesTeichler, U., Arimoto, A., Cummings, W.K. (2013). The changing academic profession. Major findings of a comparative survey. Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer.pl
dc.description.referencesTight, M. (2016). Examining the research/teaching nexus. European Journal of Higher Education, 6 (4), 293–311.pl
dc.description.referencesTrowler, P., Wareham, T. (2007). Tribes, territories, research and teaching: enhancing the ‘teaching-research’ nexus. Literature review. Pozyskano z: https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/tribes-territories-research-and-teaching-enhancing-teaching-research-nexus-summary, (data dostępu: 10.12.2017).pl
dc.description.referencesWach-Kąkolewicz, A. (2017). Tożsamość zawodowa nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a ich kompetencje do nauczania. Studia Oeconomica Posnaniensa, 5 (3), 67–86.pl
dc.description.referencesVisser-Wijnveen, G.J., van der Rijst, R.M., van Driel, J.H. (2016). A questionnaire to capture students’ perceptions of research integration in their courses. Higher Education, 71 (4), 473–488.pl
dc.description.referencesVisser-Wijnveen, G.J., van Driel, J.H., van der Rijst, R.M., Visser, A., Verloop, N. (2012). Relating academics’ ways of integrating research and teaching to their students’ perceptions. Studies in Higher Education, 37 (2), 219–234.pl
dc.description.referencesZając, D. (2012). Nauczyciel akademicki wobec dylematu: badacz – dydaktyk – wychowawca – organizator. Pedagogika Szkoły Wyższej, 1, 101–125.pl
dc.description.referencesZnaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.pl
dc.description.issue2(8)-
dc.description.firstpage21pl
dc.description.lastpage33pl
dc.identifier.citation2Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PANpl
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 2

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons